Artikkelanbefaling: Hva mener helsepersonell når de sikter mot å se hele personen?

I artikkelen vi anbefaler nå blir helsepersonell oppfordret til ettertanke rundt begreper de bruker for å beskrive pasientsentrert behandling.  

Innen rehabilitering og andre former for helsehjelp er det et ønske at praksisen skal være pasientsentrert. I opplæring av studenter og nyansatte har det nok flere steder vært sagt at man må «se hele personen». I en kommentar-artikkel fra høsten 2022 stiller legen Wolf Langewitz seg kritisk til dette begrepet. Han er en anerkjent foreleser som har jobbet mye med kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell. Langewitz oppfordrer til kollega-diskusjoner rundt begreper som «hele personen», og han utfordrer oss til å finne alternative uttrykk som mer presist beskriver hva vi mener med pasientsentrert praksis. Dette sitatet fra artikkelen kan muligens inspirere til spennende fagmøter på din arbeidsplass: «Treating another person as a whole person and acting oneself as a whole person is «mission impossible» and no Tom Cruise around.»

God lesning!

Link fra Google Scolar:  “What is the whole person?” A commentary to Entwistle et al.: “Unifying and universalising personalised care?” – ClinicalKey