Disputas om tidlig artritt

Revmatolog Ellen Sauar Norli har forsvart sin avhandling for graden ph.d. Hun har forsket på tidlig artritt, med data fra multisenterstudien NOR-VEAC, et forskningssamarbeid mellom flere avdelinger i Helse Sør-Øst.

Skjermbilde 2018-10-16 kl. 09.52.55
Ellen Sauar Norli (t.v.) sammen med sin hovedveileder Maria Dahl Mjaavatten.

Ellen Sauar Norli fikk sin spesialistgodkjenning i revmatologi i 2010, og har arbeidet som overlege på Martina Hansens Hospital siden da. De siste årene har hun i tillegg vært gjestestipendiat på Revmatologisk avdeling, knyttet til NOR-VEAC (Norwegian Very Early Arthritis Clinic). Etter disputasen kommer hun til å fortsette i klinikken som overlege på Martina Hansen, forhåpentligvis også med noe klinisk forskning.

Nyoppdaget tidlig artritt

Tema for avhandlingen til Sauar Norli er: Disease spectrum, predictors and outcome in very early  arthritis. Data from the Norwegian Very Early Arthritis Clinic.

« Tidlig behandling er avgjørende for det videre forløpet ved kronisk leddgikt. Men med tidlig behandling øker også faren for å overbehandle pasienter med forbigående sykdommer».  Sauar Norli har undersøkt flere faktorer som kan spille inn på varigheten av sykdomsforløpet, og konkluderer blant annet med at « Blant alle pasientene med nyoppstått leddhevelse var det 40% som utviklet kronisk sykdom i løpet av prosjektets varighet. … De fleste pasientene med nyoppstått leddhevelse hadde altså forbigående sykdom».  Utdrag av sammendraget i Kunngjøringen  Disputas Ellen Sauar Norli – Revmatologi 

Oppgitt tema til prøveforelesningen  var Personalized medicine within rheumatoid arthritis, current status and future perspectives.

Overlege og post doc, Maria Dahl Mjaavatten fra Diakonhjemmet, har vært hovedveileder for Sauar Norli, mens Tore Kvien og Elisabeth Lie, også fra Diakonhjemmet Sykehus, har vært biveiledere.

Stor forskningsaktivitet

Dette er den andre disputasen ved Diakonhjemmet Sykehus i år, to til gjenstår innen utgangen av året. I 2017 var det syv disputaser ved sykehuset. Sykehuset er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som har høyest forskningsaktivitet. I En stor andel av denne forskningen utgår fra Revmatologisk avdeling. I løpet av de siste åtte årene har det vært til sammen 26 disputaser ved avdelingen.

Revmatologisk avdeling har i flere år også vært en del av det ledende forskningsmiljøet innen revmatologi i Europa. Avdelingen har siden 2008 hatt utmerkelsen EULAR Center of Excellence, som en anerkjennelse for sin forskning.

 

%d bloggere liker dette: