Leddgikt og diabetes

Forskere har sett nærmere på hvilke faktorer ved medikamentell behandling av leddgikt som kan påvirke risikoen for utvikling av diabetes.

Leddgikt (Revmatoid artritt) er en inflammatorisk leddsykdom, og behandles ved å skreddersy medikamentell behandlingen slik at inflammasjonen (betennelsen) og dermed sykdomsaktiviteten reduseres hos pasienten.   

– Det er kjent at inflammasjon og anti-inflammatorisk behandling kan påvirke risikoen for utvikling av diabetes, også hos pasienter med leddgikt, forklarer lege og forsker ved Revmatologisk avdeling, Siri Lillegraven.

I et samarbeidsprosjekt med Brigham and Women’s Hospital (Boston, USA) og forskere fra flere andre amerikanske universiteter ønsket man å se på sammenhengen mellom medikamenter som brukes i behandling av leddgikt og risikoen for utvikling av diabetes. 

Diabetes er en kronisk sykdom som kan påvirke livskvaliteten i betydelig grad og gi økt risiko for hjerte- og karsykdom.

– For leddgiktpasienter kan det å få diabetes medføre en betydelig ekstrabelastning, og øke risikoen for komplikasjon av behandling. Økt forståelse av sammenhengen mellom leddgiktbehandling og diabetes kan dermed være nyttig for klinikere, særlig dersom man skal behandle pasienter med kjente risikofaktorer for diabetes, sier Lillegraven.

Siri Lillegraven, forsker og lege

Resultatene viser at bruker av kortikosteroider (prednisolon), valg av sykdomsmodifiserende antirevmatisk behandling og BMI påvirker risikoen for å utvikle diabetes. Resultatene kan bidra til gode behandlingsvalg hos pasienter med RA og samtidige risikofaktorer for diabetes.

Vil du lese mer om studien kan du lese artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Plos One.

%d bloggere liker dette: