Anbefalinger fra EULAR om fysisk aktivitet og trening

Personer med inflammatoriske leddsykdommer (som leddgikt og spondyloartritt) og artrose bør trene og være fysisk aktive. Det er konklusjonen i anbefalingene som kom tidligere i år fra den europeiske revmatologiorganisasjonen EULAR.

Anbefalingene er utarbeidet av en gruppe bestående av tverrfaglig helsepersonell, forskere og pasienter fra 16 europeiske land.  NKRRs nestleder, Hanne Dagfinrud deltok i arbeidet, og selve artikkelen og abstractet til anbefalingene finner du her .

Anbefalingene er basert på en omfattende, systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse.  Studier ble inkludert dersom de hadde undersøkt treningsprogrammer som var i tråd med internasjonalt aksepterte anbefalinger for fysisk aktivitet for den generelle befolkning (WHO og American College of Sports Medicine (ACSM)). ACSM anbefaler at alle voksne mennesker hver uke gjennomfører minst 150 minutter fysisk aktivitet med moderat intensitet, eller 75 minutter med hard intensitet, i tillegg til minst to økter med styrketrening på de store muskelgruppene, samt øvelser for fleksibilitet og balanse.

Fysisk aktivitet som en del av behandlingen

Kort oppsummert konkluderer EULAR-anbefalingene med at de internasjonalt aksepterte anbefalingene for fysisk aktivitet er effektive, anvendbare og trygge også for personer med inflammatorisk artritt og artrose. Anbefalingene inneholder fire overordnede prinsipper og ti konkrete anbefalinger. De fire overordnede prinsippene understreker at fysisk aktivitet er et tiltak for å optimalisere helserelatert livskvalitet, at det gir betydelige helsegevinster for personer med inflammatorisk artritt og artrose og at de generelle anbefalingene er anvendbare og trygge. Videre presiseres det at fysisk aktivitet som del av behandlingen krever samvalg mellom pasient og helsepersonell, og at det tas hensyn til pasientens prioriteringer og ressurser.

Du kan du lese mer om anbefalingene i denne artikkelen.

Anbefalingene er også tilgjengelige i NKRRs Klinisk verktøykasse

%d bloggere liker dette: