Fibromyalgi ved leddgikt

Fibromyalgi forekommer hyppig hos personer med leddgikt, og de som har begge diagnosene kan ha sterkere plager, og en dårligere prognose, enn de som kun har leddgikt uten fibromyalgi. Det viser en studie fra Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus.

Fibromyalgi og leddgikt kan være vanskelige å skille fra hverandre ettersom smerte er et vanlig symptom ved begge sykdommene. Imidlertid forekommer ikke forhøyet senkning eller hovne ledd ved fibromyalgi og dette er to kjente hovedfunn ved ubehandlet leddgikt.

– Når leddgikten er godt behandlet, senkningen er normalisert og man ikke lenger finner hovne ledd, kan det være viktig å tenke på at fibromyalgi kan være en årsak til vedvarende smerter, forklarer Sella Aarrestad Provan, forsker og revmatolog ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus.

30 prosent har fibromyalgi

Provan publiserte tidligere i år en studie som har undersøkt langtidsutsiktene hos pasienter som har både fibromyalgi og leddgikt.  Studien tar utgangspunkt i data fra Oslo leddgiktsregister.  I 1999 fylte 508 mennesker med leddgikt ut et spørreskjema som blant annet kartla symptomer på fibromyalgi.

 – Vi fant at 152 av 502 deltagerne, altså 30 prosent, oppfylte diagnosekriteriene for fibromyalgi, sier Provan. 

Sella Aarrestad Provan.

Sterkere symptomer

Undersøkelsen viste at personene med fibromyalgi i tillegg til leddgikt i gjennomsnitt hadde lengre sykdomsvarighet, flere hovne og ømme ledd og høyere nivå av selv-rapportert muskelømhet, fatigue, hodepine magesmerter og konsentrasjonsvansker, sammenlignet med personer med leddgikt uten fibromyalgi.

– Vi fant også at gruppen med fibromyalgi hadde et dårligere funksjonsnivå og rapporterte flere tilleggssykdommer, sier Provan.

I 2009 ble en ny spørreundersøkelse sendt ut og 228 av de opprinnelige 508 besvarte. Studien sammenlignet så hvordan det hadde gått med deltagerne med og uten fibromyalgi ved inklusjon i registeret. I denne undersøkelsen brukte man et spørreskjema som gir et mål på aktivitet i leddgikten, slik pasienten selv opplever det.  Resultatene viste at pasienter med fibromyalgi og leddgikt opplevde at de hadde høyere aktivitet i leddgikten etter ti år.

– Denne studien bekrefter at fibromyalgi forekommer hyppig hos mennesker med leddgikt, og at disse har flere plager enn personer som ikke har fibromyalgi. Videre kan vi se antydning til at personer med fibromyalgi opplever at leddgikten er mer aktiv over tid, enn pasienter uten fibromyalgi, avslutter Sella Aarestad Provan.

Les mer om studien her.

%d bloggere liker dette: