Revmatoid artritt som er vanskelig å behandle

Denne måneden vil vi slå et slag for revmatoid artritt, også kalt RA, som er vanskelig å behandle. Til tross for en enorm positiv utvikling i behandlingen av personer med RA i løpet av de siste tiårene, er det fremdeles opptil 20 % som, til tross for at behandlingsanbefalingene er fulgt, likevel har betydelige plager. Derfor er European alliance of associations for rheumatology (EULAR) i ferd med å utarbeide anbefalinger for behandling av nettopp denne gruppen.

To mennesker snakker om revmatoid artritt
Opptil 20 % av de med RA som følger behandlingsanbefalingene, har likevel betydelige plager.

Vi anbefaler deg å lese oversiktsartikkelen med tittelen «Pharmacological and non-pharmacological therapeutic strategies in difficult-to-treat rheumatoid arthritis: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of difficult-to-treat rheumatoid arthritis», av Roodenrijs og medarbeidere. Artikkelen er laget som basis for EULARs anbefalinger, for nettopp de med revmatoid artritt (RA) som er vanskelig å behandle.

Artikkelen inkluderer både farmakologiske og ikke-farmakologiske tiltak, som er blitt kvalitetsvurdert på lik linje. Mange av de kjente tiltakene er omtalt i artikkelen, og ikke-farmakologisk behandling, som pasientopplæring, bruken av konkret målsetting og styrking av mestringstiltak, nevnes spesielt.

Forfatterne understreker at det generelt finnes lite forskning av høy kvalitet på RA som er vanskelig å behandle. Oversikten er preget av at studiene har benyttet forskjellige utfallsmål, som gjør de forskjellige tiltakene vanskelige å sammenlikne. Dette er kanskje ikke så overraskende for de som kjenner fagfeltet godt, men forfatterne peker på noe veldig viktig, for fremtidig forskning her.

Du kan lese artikkelen i fulltekst her

Lenke til abstraktet her

%d bloggere liker dette: