Marte Heiberg mottar store midler til forskning

Overlege Marte Schrumpf Heiberg var en av de heldige som mottok forskningsmidler fra Helse Sør-Øst da dette ble utdelt på tampen av fjoråret. Midlene skal gå til forskning på bivirkninger ved nye legemidler for kreftbehandling.

Marte Schrumpf Heiberg

Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset i landet som forsker mest og får størst andel forskningsmidler av landets ikke-universitetssykehus. Det kan vi blant annet takke Marte Heiberg for. Nå har hun mottatt strategiske forskningsmidler, for å jobbe med et prosjekt som heter RIMRA. Midlene gir henne mulighet til å ha en 50 % forskerstilling i fire år fremover.  

– Å få strategiske forskningsmidler føles som en anerkjennelse av at prosjektet vårt er viktig! RIMRA står for «Rheumatic IMmuneRelated Adverse events in patients treated with immune check point inhibitors» og er en observasjonsstudie der vi inkluderer pasienter med symptomer på revmatisk sykdom etter behandling med immunterapi mot kreft. Jeg er prosjektleder og Silje Syversen og Maria Dahl Mjaavatten er også sterkt involvert i studien, sier Marte.

Immunterapi stimulerer immunapparatet til å bekjempe kreften, men kan samtidig gi bivirkninger i form av et overaktivt immunsystem. Dette kan ramme nærmest alle organsystemer i kroppen. Omtrent 10 % av pasientene som får denne medisinen får revmatiske immunrelaterte bivirkninger.

– Vi vet ikke så mye om hvordan dette arter seg og hva som er den beste behandlingen, så det er derfor vi ønsker å studere dette nærmere. Diakonhjemmet Sykehus etablerer nå onkologisk virksomhet som jeg håper vil gi oss et bedre samarbeid med onkologene. Det er viktig for prosjektet videre.

%d bloggere liker dette: