Hva sier ømme og hovne ledd om betennelse?

En ny studie stiller spørsmål ved om ømme ledd er en god indikator på betennelse hos pasienter med langvarig leddgikt. Hovne ledd viser seg derimot å ha en klar sammenheng med betennelse.

Studien er gjennomført ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, og har vært ledet av revmatolog og forsker, Hilde Berner Hammer. Studien er publisert i det anerkjente revmatologiske tidsskriftet Annals of Rheumatic Diseases.

I studien ønsket forskerne å undersøke i hvilken grad hovne og ømme ledd kunne si noe om forekomsten av betennelse i sener og ledd. Som «fasit» brukte forskerne ultralydundersøkelse for å påvise graden av betennelse.   

– Det er viktig å kartlegge hvor mye betennelse det er hos den enkelte pasient, da dette har stor betydning for valg av behandling, forteller Hilde Berner Hammer.

Måleverktøy for å kartlegge betennelse

Tradisjonelt har revmatologer i alle år benyttet klinisk leddundersøkelse for å kartlegge hvor mange ledd som er hovne og smertefulle. De siste ti-tyve årene har en i økende grad benyttet forskjellige måleverktøy, eller skårer, for å vurdere sykdomsaktiviteten.

– Disse skårene inkluderer som regel antallet ømme ledd og antallet hovne ledd, i tillegg til pasientens vurdering av sykdomsaktivitet, og eventuelt også legens vurdering av sykdomsaktivitet.  Laboratorieprøver, som for eksempel måler senkningsreaksjonen er ofte også med, forklarer Hammer.

Skåren man får sier noe om graden av sykdomsaktivitet og betennelse i ledd og sener hos pasienten.

– I den mest brukte sykdomsskåren teller antall ømme ledd dobbelt så mye som antall hovne ledd, sier Hammer.

Ultralyd gir gode svar på grad av betennelse

De siste ti årene har de fleste revmatologer tatt i bruk ultralyd for å kartlegge omfanget av betennelse i ledd og sener. Studier viser at det er godt samsvar mellom hvordan forskjellige revmatologer vurderer ultralyd-betennelsen i ledd og sener. I tillegg er betennelse påvist ved ultralyd vist å ha godt samsvar med betennelse påvist ved bruk av MR.

Resultatene fra studien

– I den studien vi har utført har vi undersøkt hvor godt samsvar det er mellom ømhet, hevelse og ultralyd-påvist betennelse, sier Hammer.

Over 200 pasienter med langvarig leddgikt ble undersøkt. Hver pasient fikk undersøkt 36 ledd og 4 sener, og hver pasient ble undersøkt opp til 6 ganger i løpet av 12 måneder. Det ble dermed et svært høyt antall ledd hvor samsvaret kunne kartlegges.

– Resultatet var at det ble funnet høyt samsvar mellom ledd som var hovne og betennelse påvist ved ultralyd. Derimot var det nærmest ingen sammenheng mellom et ledd som var vurdert som ømt og ultralyd-påvist betennelse.

Hammer forklarer at studien indikerer at en ikke bør benytte seg av antallet ømme ledd for kartlegging av betennelse hos pasienter med langvarig leddgikt. Derimot viste studien at det er viktig å kartlegge antallet hovne ledd. De aktuelle funnene setter derfor spørsmål ved bruken av sykdomsskår som vektlegger antall ømme ledd hos pasienter som har hatt leddgikt i mange år.

– Vi har nå en rekke effektive medikamenter som slår ned betennelsen hos pasienter med leddgikt. Dette er kostbare, biologiske eller andre spesiallagde medikamenter som angriper forskjellige deler av betennelsesreaksjonen i leddene og senene. Det er derfor viktig at en får en riktig vurdering av betennelsesreaksjonen for å gi riktig medisinering, avslutter Hilde Berner Hammer.

Lese mer?

Artikkelen er publisert i Annals of Rheumatic Diseases. Abstractet i PubMed finner du her.

%d bloggere liker dette: