Smerte, funksjon og betennelse ved håndartrose

En studie fra Revmatologisk avdeling viser sammenheng mellom leddbetennelse og smerte. Dette kan indikere at dersom man reduserer betennelsen ved artrose i fingerledd og tommelens rotledd kan symptomene lindres.

Forskere på Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus har sett nærmere på sammenhengen mellom smerte og ultralydpåvist betennelse i leddhinnen. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Arthritis Care & Research. Førsteforfatter er medisinstudent Caroline M. Fjellstad og artikkelen er en del av hennes prosjektoppgave.

Data som er brukt i denne studien er fra den store håndartrosestudien, Nor-Hand, som pågår ved Revmatologisk avdeling.

Forskerne undersøkte hvorvidt graden av ultralydpåvist betennelse i leddhinnen (synovitt) er assosiert med smerte i det samme leddet hos personer med håndartrose i Nor-Hand studien.

– I tillegg har vi sett på hvorvidt den totale mengden leddbetennelse er relatert til pasientens håndsmerte og fysiske funksjon. Vi analyserte fingerleddene og tommelens rotledd (CMC-1) separat, sier Caroline M. Fjellstad.

Smerteopplevelse

Tidligere studier har vist at kortisoninjeksjoner i tommelens rotledd kun gir begrenset smertelindrende effekt hos pasienter med håndartrose. Det er blitt stilt spørsmål om hvorvidt dette skyldes manglende sammenheng mellom betennelse og smerte i dette leddet.

– Vi ønsket derfor å undersøke om graden av betennelse er like viktig for smerteopplevelsen og håndfunksjonen både i fingrene og i tommelens rotledd hos pasienter med håndartrose, sier Fjellstad.

Resultatene

– Våre resultater viste at betennelse i et ledd er knyttet til smerte i samme ledd både i fingerleddene og i tommelens rotledd.

Caroline M. Fjellstad

Studien viste også at oddsen for smerte i et ledd økte med alvorlighetsgraden av betennelse i det aktuelle leddet.

– Når det gjelder pasientenes selvrapporterte håndsmerte og fysiske funksjon så vi at pasienter med aktiv betennelse i tommelens rotledd rapporterte både mer smerte og dårligere funksjon. En slik sammenheng ble ikke funnet for fingerleddene, forklarer Fjellstad.

Resultatene fra studien peker i retning av at det å redusere betennelsen er viktig for å lindre symptomer, både hos personer med artrose i fingerledd og hos de med artrose i tommelens rotledd. 

studere årsakene til smerte

Håndartrose er en sykdom uten effektiv behandling, og mer kunnskap om årsakene til smerte er nødvendig. Tidligere studier som har undersøkt effekten av kortisoninjeksjoner i tommelens rotledd har vært mangelfulle. Få deltagere og mangel på betennelse hos flere deltagere i studiene forklare at man ikke har klart å påvise en effekt av kortisoninjeksjoner i rotleddet.

– Kanskje vil våre resultater føre til at forskere vil utføre nye studier av høy kvalitet som tester hvorvidt det å dempe betennelsen i tommelens rotledd er effektivt hos pasienter med artrose i dette leddet, avslutter Caroline M. Fjellstad.

%d bloggere liker dette: