Forskningsmidler til tre spennende prosjekter

Tre forskningsprosjekter ved Revmatologisk avdeling ble nylig tildelt forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Det betyr mer forskning på temaer som leddgikt, håndartrose og skreddersydd medisinering til den enkelte pasient.

– Vi er stolte og glade for disse bevilgningene som vil bidra til ny kunnskap til beste for pasientbehandlingen. Det er også spesielt gledelig at det er unge forskere i vår avdeling som mottar disse midlene – noe som lover godt for etterveksten når det gjelder forskning i revmatologisk avdeling i årene som kommer, sier avdelingssjef og professor Tore K Kvien.

Moderne behandling av leddgikt

Lege og forsker, Siri Lillegraven, leder et prosjekt som ser på viktige utfordringer ved moderne behandling av leddgikt (revmatoid artritt), og mottok karrierestipend fra Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst skriver på sine nettsider at et karrierestipend er «…beregnet på yngre (under 45 år – født 1974 eller senere), fremragende forskere, som planlegger å starte eller er i ferd med å etablere en egen, selvstendig forskningsgruppe. Det stilles særlig høye kvalitetskrav til søknader innen denne kategorien.”

I Lillegravens prosjekt skal man se på nedtrapping av sykdomsmodifiserende behandling hos leddgiktpasienter som har vært i remisjon (symptomfrie) over lengre tid, vurdere hvor sikker kortvarig behandling med det betennelsesdempende legemidlet prednisolon er, samt at man skal se på helseøkonomiske aspekter ved leddgiktbehandling. Forskerne skal også studere sammenhengen mellom sykdomsaktivitet, subklinisk inflammasjon og behandling hos disse pasientene. Subklinisk inflammasjon er betennelsesaktivitet man ikke finner ved vanlig klinisk undersøkelse, men som sees på MR eller ultralyd.

Prosjektet vil inkludere hovedanalysene fra ARCTIC REWIND-studien, men også bruke data fra ARCTIC og NOR-DMARD studiene. Resultatene vil kunne bidra til bedre behandling for spesielt leddgiktpasienter som har kommet i remisjon, men også nysyke leddgiktpasienter.

Fra venstre: Silje Watterdal Syversen, Siri Lillegraven og Ida K. Haugen

MERINO-prosjektet: Methotrexate in ERosive INflammatory Osteoarthritis

Erosiv håndartrose regnes som den mest alvorlige formen for håndartrose og er en undergruppe av artrose. Erosiv artrose karakteriseres av mer betennelse, mer uttalt smerte og funksjonstap og raskere sykdomsutvikling sammenliknet med ikke-erosiv håndartrose. På røntgenbildene ser man betydelig ødeleggelse av ben og brusk. Man har i tidligere studier vist at leddbetennelse gir smerte og er en risikofaktor for sykdomsutvikling. Derfor ønsker vi å studere hvorvidt betennelsesdempende behandling, i form av legemiddelet methotrexat, kan gi mindre smerte, mindre betennelse og redusert sykdomsutvikling.

Forskningsmidlene fra Helse Sør-Øst gir oss driftsmidler til å gjennomføre en randomisert placebo-kontrollert studie på effekten av methotrexat, og vil også dekke lønnsmidlene til en postdoktor/prosjektkoordinator.

Prosjektet ledes av lege og forsker, Ida K. Haugen. Hun har tidligere mottatt karrierestipend fra Helse Sør-Øst og har en imponerende liste over publikasjoner i ledende revmatologitidsskrifter.

Skreddersydd medisinering

NOR-DRUM studien (The Norwegian drug monitoring trial) startet i 2017, og ledes av revmatolog og forsker, Silje Watterdal Syversen. NOR-DRUM studien har fått midler fra Helse Sør-Øst til å finansiere en doktorgradsstipendiat i prosjektet.

 I NOR-DRUM studien undersøker man effekten av å individualisere behandlingen med biologiske legemidler ved å måle legemiddelkonsentrasjonen i blodet hos hver enkelt pasient. Dette kalles terapeutisk legemiddelmonitorering, TDM.

Studien ledes av Diakonhjemmet Sykehus og 21 norske avdelinger innen områdene revmatologi, gastroenterologi og hud bidrar. 530 av planlagte 550 pasienter er allerede inkludert og første del av studien avsluttes høsten 2019. Stipendiaten i studien skal sammen med resten av NOR-DRUM studiegruppen se på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved TDM.


%d bloggere liker dette: