Bli med på Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering

Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering blir arrangert 4.-5.april 2019 på hotell Scandic Hell (Værnes). Hovedfokus i programmet blir oppdatert kunnskap om arbeid, helsepsykologi og framtidens rehabilitering innen revmatologi.


Her finner du hele programmet og lenke for påmelding. Det er redusert pris ved påmelding innen 15. januar.

Konferansen er meritterende

Konferansen er nå forhåndsgodkjent av Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund med 13 timer som meritterende til spesialiseringer. Konferansen er søkt tellende med 12 timer for leger i spesialitetene revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og allmenmedisin. Husk: redusert pris ved påmelding innen 15. januar 2019.

Konferansekomiteen består av en brukerrepresentant og helsepersonell fra alle helseregioner: Peter Andre Jensen (NRF, Troms), Inger-Johanne Jarnæs (Nordlandssykehuset, Bodø), Kari Bjørnstad (St.Olavs Hospital), Trine Svingen (Meråker kurbad), Marianne Skiftestad Olsen (Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus), Inger Tollefsrud (Revmatismesykehuset Lillehammer), Camilla Fongen (NIOR + NKRR) og Anne-Lene Sand-Svartrud (NKRR, leder av komiteen).

Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering arrangeres hvert andre år og er et samarbeid mellom NKRR, Norsk revmatikerforbund, Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR, medlem av EULAR) og lokal vertskapskomite (arrangementet går på rundgang mellom ulike steder i alle fire helseregioner). Konferansen i 2017 hadde rundt 150 deltakere.

Formål

Formålet med nettverkskonferansen er 
 – å bygge opp kompetanse innen revmatologisk rehabilitering så vi oppnår et best mulig rehabiliteringstilbud i hele landet. 
 – å bygge nettverk og møteplass mellom personer med revmatisk sykdom, fagpersoner (alle aktuelle profesjonsgrupper) og beslutningstakere.

NKRR arrangerer regionale nettverksmøter som en inkludert del av konferansen. Hensikten er at deltakere fra samme region kan samles til informasjon og diskusjon om den enkelte helseregions utfordringer og muligheter innen revmatologisk rehabilitering.  

%d bloggere liker dette: