Forskningsmidler til håndartrosestudie

Eckbos legat skal de neste årene finansiere en stipendiatstilling i den unike håndartrosestudien Nor-Hand.

Styreleder i Eckbos legat, Richard Arnesen og forretningsfører for legatet, Fredrik Ottesen, sammen med forskerne i Nor-Hand studien.

Eckbos legat ble stiftet av major og advokat, Eivind Eckbo, i 1923 og deler hvert år ut omtrent 15 millioner kroner til ulike veldedige formål. De neste tre årene skal legatet fullfinansiere en doktorgradsstipendiat i den unike håndartrosestudien Nor-Hand ved Revmatologisk avdeling og Diakonhjemmet Sykehus.

– Vi er veldig takknemlige for at Eckbos legat velger å satse på Nor-Hand studien og bidrar med viktige midler til forskningen, sier avdelingssjef og professor Tore K. Kvien.

-Denne tildelingen gir oss mulighet til å øke vår kompetanse innenfor dette fagfeltet. Prosjektet vil gi kunnskap som kommer pasientene til gode.  

Revmatologisk avdeling inviterte til en mottakelse for å takke for dette viktige bidraget fra Eckbos legat hvor også sykehusets administrerende direktør, Anders Mohn Frafjord, var tilstede.

Både Eckbos legat og Diakonhjemmet Sykehus har som mål at arbeidet deres skal «utgjøre en forskjell». Symptomatisk håndartrose rammer opp til førti prosent av befolkningen i løpet av livet (1), og mange rapporterer smerter og plager. Målet er at Nor-Hand studien skal bidra til bedre behandling av håndartrose.  

Skal forske på smerte

Det er medisinstudent Marthe Gløersen som til neste år starter i stipendiatstillingen som Eckbos legat finansierer. Gløersen er allerede godt kjent med Nor-Hand studien ettersom hun har jobbet på prosjektet siden 2016. Til tross for at hun ikke ennå er ferdig med medisinstudiene har hun rukket å publisere to vitenskapelige artikler basert på data fra Nor-Hand studien, og en til er under arbeid. Det lover med andre ord godt for forskerkarrieren som starter for fullt sommeren 2019.

Gløersen skal forske på smertemekanismer, og er en av tre stipendiater som fordyper seg i dette temaet. I denne artikkelen på REVMAbloggen kan du lese mer om stipendiat Pernille Steen Pettersens forskning på smerter og håndartrose.

– Smerte er pasientenes viktigste symptom, sier prosjektleder Ida K. Haugen. -Studien vil gis oss økt kunnskap om smertemekanismer ved håndartrose, som er helt nødvendig for å kunne bedre behandlingen av denne store pasientgruppen.

Marthe Gløersen, nummer to fra høyre, begynner som stipendiat i Nor-Hand studien sommeren 2019.

Bedre behandling for håndartrose

Nor-Hand studien er en stor håndartrosestudie, både i nasjonal og internasjonal størrelse, med tre hundre deltakere. Målet med studien er å få økt kunnskap om håndartrose, slik at man på sikt kan få bedre behandling for denne sykdommen. Les gjerne mer om Nor-Hand studien i denne artikkelen.

Du kan også lese om stipendiat Øystein Maugesten som forsker på bildediagnostikk av håndartrose.

  1. Qui et al. Lifetime Risk of Symptomatic Hand Osteoarthritis: The Johnston County Osteoarthritis Project. Arthritis Rheumatol. 2017;69:1204-1212.
%d bloggere liker dette: