Internasjonal utmerkelse til Revmatologisk avdeling

For tredje gang på rad tildeles Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus utmerkelsen EULAR Centre of Excellence innen revmatologi.

IMG_1810
Administrerende direktør ved Diakonhjemmet Sykehus, Anders Mohn Frafjord (t.h.), og avdelingssjef for Revmatologisk avdeling, professor Tore K. Kvien, foran de tre plakettene Revmatologisk avdeling har mottatt fra EULAR.

– Dette er en stor anerkjennelse av forskningen vi gjør på revmatiske sykdommer, behandling og rehabilitering, sier professor Tore K. Kvien, avdelingssjef for Revmatologisk avdeling.

Langsiktig arbeid

Å bygge opp forskningsmiljøet på Revmatologisk avdeling har vært en prosess som har gått over mange år, og hadde ikke vært mulig uten stor innsats fra de ansatte og støtte fra sykehusledelsen. I løpet av de siste åtte årene har det vært til sammen tjueseks disputaser ved avdelingen, og to av studiene har de siste par årene blitt publiser i noen av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter. ARCTIC-studien ble publisert i the BMJ, og NOR-SWITCH studien ble publisert i the Lancet.

– Vi er svært glade og stolte over denne utmerkelsen, som gjenspeiler at forskere ved Revmatologisk avdelingen, inkludert NKRR, publiserer viktige resultater i høyt rangerte vitenskapelige tidsskrift, sier Tore K Kvien. Han tilføyer at 30 andre avdelinger i Europa har denne anerkjennelsen hvilket plasserer revmatologisk avdeling i toppskiktet når det gjelder revmatologisk forskning i Europa.

IMG_1821
Et knippe av forskere og ansatte ved Revmatologisk avdeling, som alle har bidratt i forskningsarbeidet ved avdelingen.

Tre perioder som Centre of Excellence

Tildelingen gjøres av den europeiske revmatologiorganisasjonen EULAR, og gjelder for fem år. Revmatologisk avdeling ble for første gang EULAR Centre of Excellence for perioden 2008-2013, så fra 2013 til 2018 og på nytt fra 2018 til 2023. Hovedkriteriet for tildelingen knyttes til omfang og kvalitet av forskningspublikasjoner. Tidsskrifter har en såkalt impact factor og bare publikasjoner i tidsskrifter med impact factor over 3 teller. Videre er det bare fullstendige publikasjoner av original forskning som bidrar, og det er et krav at første- eller sisteforfatter må komme fra revmatologisk avdeling som søker om denne anerkjennelsen. Kravet er oppnåelse av minst 350 publiseringspoeng basert på impact factor over de siste 5 årene. Revmatologisk avdeling hadde i perioden 2013-2017 over 650 publikasjonspoeng, med andre ord langt over minstekravet.

Les mer på REVMAbloggen

Vil du lese mer om forskningen som foregår på Revmatologisk avdeling? Avdelingen har en egen blogg www.revmabloggen.com med både forskningsnyheter og andre nyheter fra Revmatologisk avdeling og det revmatologiske fagfeltet. Følg gjerne REVMAbloggens side på Facebook.

Du kan også lese mer om EULAR Centre of Excellence utmerkelsen i denne artikkelen fra da Revmatologisk avdeling ble tildelt utmerkelsen i 2013. Om EULAR og andre Centres of Excellence, se http://www.eular.org

%d bloggere liker dette: