Et kvart århundre som avdelingssjef

Da professor Tore K. Kvien nylig gikk av som avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling etter 25 år, kunne han se tilbake på en lang karriere innen et fagfelt som har utviklet seg stort de siste tiårene.

Vi har tatt en prat med Kvien om hans tid ved Diakonhjemmet Sykehus, fra han begynte som overlege på Revmatologisk avdeling i 1986, til han gikk av som avdelingssjef i 2019.

– Det har vært en voldsom endring siden jeg startet på Revmatologisk avdeling på sykehuset i 1986. Den gang var vi seks overleger, nå er vi mange ganger det, før hadde vi 45 senger, nå har vi seks. Tidligere var det lange ventetider, nå tar vi ofte imot pasienter på dagen, forteller Tore K. Kvien.

En revolusjon

Kvien oppsummerer de siste tiårene innen revmatologien med at det har foregått en revolusjon, spesielt når det gjelder leddsykdommene leddgikt, spondyloartritt og psoriasisartritt.

– Da jeg startet å jobbe med revmatologi var situasjonen en helt annen. Da hadde disse pasientene store plager og mange hadde deformerte ledd. I dag har disse pasientgruppene mye mindre plager, færre smerter og mye bedre funksjon. Å investere i god behandling gir god helse og mindre arbeidsuførhet.

Kvien tilskriver disse forbedringene både nye og bedre legemidler og bedre behandlingsstrategier.

– Samlet sett tror jeg utviklingen vil fortsette i en gunstig retning, med fokus på bedre behandling, både medikamentell og ikke-medikamentell behandling. Den ikke-medikamentelle behandlingen vil fortsette å være basis i behandlingsopplegget ved revmatiske sykdommer.

Stolt av forskningsmiljøet

Gjennom årene har Kvien vært helt sentral i oppbyggingen av det revmatologiske forskningsmiljøet på Diakonhjemmet Sykehus.  

– Det å ha vært med å bygge opp forskningsmiljøet er noe av det jeg er mest stolt av, sier Kvien.

– Hos oss har vi en stor bredde av forskere med forskjellig bakgrunn. Vi har et godt miljø der kollegaer støtter hverandre. Alle vil være best mulig, men ikke på andres bekostning.

Siden 2008 har Revmatologisk avdeling vært anerkjent som ”EULAR Centre of Excellence”, en internasjonal utmerkelse som baseres på forskningsproduksjonen ved de aktuelle institusjonene.

– Vi har hele veien vært bevisste på at forskningen skal føre til bedre pasientbehandling, og vi har vært helt i front når det gjelder å ta i bruk nye behandlingsmuligheter og nye behandlingsstrategier. Både ARCITC-studien og NOR-SWITCH studien, begge ledet av Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, er studier som blir stående som viktige fordi de har store positive konsekvenser for pasientbehandlingen, sier Kvien. 

Nasjonale tjenester

I 1999 ble den nasjonale tjenesten NRRK, senere Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) opprettet. Året etter ble Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) opprettet. Begge tjenestene er tilknyttet Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus.

– Det at vi fikk disse nasjonale tjenestene, som var forankret i de kliniske miljøene, var viktig. Begge tjenestene har fokus på rehabilitering, noe som har stor betydning for mennesker med revmatiske sykdommer.

Tverrfaglig samarbeid som modell

NKRR og NBRR har vært viktige pådrivere for tverrfaglig samarbeid mellom profesjonene. Tverrfaglighet er en modell for driften av hele Revmatologisk avdeling.

– Dette har vært viktig fordi pasientene også trenger rehabilitering og hjelpemidler. Da holder det ikke at pasientene kun møter legene. Legene er gode på diagnostikk og medikamentell behandling, mens for eksempel fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter er gode på andre ting. Dermed har det vært viktig at avdelingen har kompetanse som komplimenterer hverandre slik at vi kan gi pasientene både god medikamentell behandling, men også behandling som er funksjonsfremmende, sier Kvien.

Ny enhet for forskning og innovasjon

Da Kvien gikk av som leder i september fikk Revmatologisk avdeling en ny avdelingssjef, Kjetil Bergsmark. Han har lang erfaring fra Revmatologisk avdeling, og har ledet den kliniske tjenesten der de siste årene.

Tidligere i år ble det også etablerte en egen enhet for forskning og innovasjon ved Revmatologisk avdeling, ledet av professor og overlege, Espen A. Haavardsholm. Før sommeren lanserte enheten en egen forskningsstrategi for satsingen de neste årene.

– Jeg er veldig fornøyd med er at avdelingen har fått en ny ledelse som har de beste forutsetningene for å føre avdelingen videre, sier Kvien.

Skal ikke hvile på laurbærene

Selv om Kvien nå har gått av som avdelingssjef betyr ikke det at han tar fått på et rolig pensjonistliv. Fortsatt skal han reise verden rundt for å undervise og holde foredrag, og han har fortsatt noen internasjonale verv. Kvien er professor ved UiO og skal undervise medisinstudenter i hele høst. Han skal også fortsette i en rådgiverstilling ved Diakonhjemmet Sykehus fra 2020, blant annet for å følge opp noen av forskningsprosjektene han har vært involvert i ved Revmatologisk avdeling.

%d bloggere liker dette: