Artikkelanbefaling: Risikofaktorer for fravær på jobb blant pasienter med axial spondyloartritt som får biologiske medisiner

Denne gangen anbefaler vi en artikkel som ser på risikofaktorer for fravær på jobb blant pasienter med aksial spondyloartritt som får biologiske medisiner. Interessant lesing for deg som jobber med, eller har sykdommen.

Illustrasjonsbilde av person som jobber

Axial spondyloartritt er ofte sett hos mennesker i arbeidsfør alder og kan ha konsekvenser for arbeidsevnen deres. Biologiske medisiner har vist en positiv effekt på arbeidsstatus hos denne pasientgruppen. Forskerne ønsket i denne studien å finne ut hvilke risikofaktorer som var forbundet med nedsatt arbeidsevne.  

Blant deltakerne fant man at 14 % var så preget av sykdommen at de ikke klarte å være i jobb. Videre viste resultatene fra studiene at når man tok høyde for alder, kjønn, røykestatus og antall behandlinger med biologiske medisiner var høy sykdomsaktivitet og nedsatt fysisk funksjon blant de viktigste risikofaktorene for nedsatt arbeidsevne.

Les mer om studien her:

Amongst patients taking biologic therapies for axial spondyloarthritis, which factors are associated with work non-participation? – PubMed (nih.gov)

%d bloggere liker dette: