Unik innsikt i kvalitet på rehabiliteringstjenester

Hva kreves for å levere gode tverrfaglige rehabiliteringstjenester? En nylig publisert studie i BRIDGE-prosjektet fra REMEDY-senteret ved Diakonhjemmet sykehus spør om nettopp dette. Klinikere og ledere kan bruke forskningsresultatene til å forbedre tilbudet til pasientene.

Brukes forskningsresultatene som veiledning, kan kvaliteten på rehabiliteringsjenester bedres.

Samarbeid med rehabiliteringssteder

Forskningsarbeidet utgår fra BRIDGE-prosjektet som er ledet av professor Ingvild Kjeken ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. Ergoterapeut Anne-Lene Sand-Svartrud har vært doktorgradsstipendiat og koordinert studien, analysert dataene og vært førsteforfatter av den ferske artikkelen. 

Følg denne lenken for å lese artikkelen: Delivery of a quality improvement program in team-based rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a mixed methods study​

Helsepersonell ved tre sykehus og fem private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge deltok i studien. De har beskrevet sine erfaringer med et strukturert rehabiliteringsprogram, BRIDGE-programmet, som de leverte til rundt 170 personer med behov for tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten grunnet muskelskjelettskader, – sykdommer og -plager. 

Les mer på Diakonhjemmet sykehus sine nettsider

%d bloggere liker dette: