Gentilpasset behandling av betennelsessykdommer

I en ny studie fra REMEDY-senteret ved Diakonhjemmet sykehus, Oslo universitetssykehus og gastromedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus påviser forskere en genvariant som gir økt risiko for at et mye brukt biologisk legemiddel slutter å virke.  Dette er et steg nærmere persontilpasset medikamentell behandling.

MISTER EFFEKT: Førsteforfattere Marthe Kirkesæther Brun og Kristin Hammersbøen Bjørlykke forteller at funnene bidrar til forståelsen av hvorfor noen pasienter mister effekt av behandlingen. Foto: Kjell Håkon K. Larsen/Diakonhjemmet sykehus

Les mer ved å følge denne lenken!

%d bloggere liker dette: