Risiko for hjerte – kar sykdom og osteoporose ved psoriasis artritt

Agnete Malm Gulati, lege i spesialisering ved revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital og forsker ved NTNU forsvarte nylig sin doktoravhandling «Risiko for hjerte-karsykdom og osteoporose hos pasienter med psoriasis artritt». I denne artikkelen kan du lese sammendraget fra hennes avhandling. Overlege og seniorforsker ved den Forebyggende Hjerte-Revma klinikken, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Anne Grete Semb, har vært biveileder.

IMG_9645

Psoriasis artritt (PsA) er en kronisk inflammatorisk leddsykdom hvor hud og ledd er involvert. I tillegg til betennelse i ledd (artritt) og hud (psoriasis), kan også senefester (enteser) og negler være involvert. Ingen enkel test eller blodprøver kan bekrefte sykdommen, men klinisk anvendelige kriterier foreligger. Hyppigst brukt i dag er ClASsification of Psoriatic ARthritis (CASPAR) kriteriene. PsA kan være assosiert med flere andre sykdommer (komorbiditeter), blant annet hjerte – karsykdom, osteoporose, inflammatorisk tarmsykdom og depresjon.

I denne avhandlingen har vi undersøkt forekomsten av hjerte – karsykdom og osteoporose hos pasienter med PsA, for blant annet å kunne si noe om risikoen for disse tilstandene er økt hos pasienter som har PsA. Hittil har forekomst av disse komorbiditetene først og fremst blitt undersøkt hos pasienter med revmatoid artritt (RA). Til tross for at PsA og RA begge er inflammatoriske leddsykdommer, har de mange ulikheter, både når det gjelder klinisk presentasjon, patofysiologi og bildediagnostikk. Resultater fra studier på RA pasienter kan derfor ikke automatisk overføres til pasienter med PsA.

IMG_9645
Fra venstre: Anne Grete Semb (biveileder), Agnete Malm Gulati, Mari Hoff (hovedveileder), Glenn Haugeberg (biveileder).

Tre av artiklene i denne avhandlingen brukte data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT), en omfattende populasjonsstudie som inkluderer spørreskjema, klinisk undersøkelse og blodprøver, gjennomført i 1986-88 (HUNT1), 1995-97 (HUNT2) og 2006-08 (HUNT3). I den fjerde artikkelen brukte vi data fra Revmatologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus.

Flere studier har vist at pasienter med PsA har økt risiko for hjerte – karsykdom. En del av denne økte risikoen synes å være relatert til økt forekomst av kjente risikofaktorer for hjerte – karsykdom, som f.eks røyking, overvekt og ugunstig kolesterolfordeling i blodet. Den første studien med data fra HUNT3 viste at pasienter med PsA hadde en økt forekomst av uheldige risikofaktorer for hjerte – karsykdom, som overvekt, røyking, hypertensjon og økt triglyserid-nivå i blodet. Likevel observerte vi kun en økt forekomst av angina pectoris (brystsmerter), men ikke annen etablert hjerte – karsykdom hos pasienter med PsA. Estimert 10 års risiko for et dødelig hjerteinfarkt beregnet ved SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) var sammenlignbar for PsA pasienter og kontrollene i denne studien.

Det er usikkert om byrden av kardiovaskulære risikofaktorer er økt allerede før pasientene får PsA diagnosen eller oppstår som et resultat av den immunologiske sykdommen. Resultatene fra HUNT2 og HUNT3 viser at de uheldige risikofaktorene for hjerte-karsykdom var tilstede før pasientene fikk PsA diagnosen. En mulig årsak til dette kan være at de fleste PsA pasientene allerede hadde psoriasis i huden før artrittsykdommen oppstod, en tilstand som også er assosiert med økt risiko for hjerte – karsykdom. Disse resultatene underbygger viktigheten av å evaluere PsA pasientene for livsstilsrelaterte og modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorer. Intervensjon mot slike risikofaktorer kan trolig redusere PsA pasienters risiko for fremtidig hjerte -karsykdom.

Studier viser motstridene resultat når det gjelder risiko for osteoporose hos pasienter med PsA. Dette kan blant annet skyldes ulikheter i pasientgruppene som undersøkes, samt en mangel på store populasjonsstudier. Forekomsten av osteoporose ble undersøkt både hos PsA pasienter som deltok i HUNT3 studien og pasienter fra Revmatologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus. Ved bruk av Verdens Helseorganisasjons kriterier for tilstedeværelse av osteoporose, fant vi at forekomsten av osteoporose hos PsA pasientene var lav og sammenlignbar med kontrollgruppen. Våre funn understøtter at PsA pasienter kan følge de samme retningslinjer for undersøkelse av osteoporose som den generelle befolkningen. I tillegg må pasienter med vedvarende høy sykdomsaktivitet og pasienter som bruker glukokortikoider vurderes særlig med tanke på osteoporose.

 Både hjerte – karsykdom og osteoporose kan være tilstede uten at pasienten selv er klar over det. Det er derfor viktig å kjenne til risikoen for disse tilstandene hos pasienter med PsA, slik at man kan identifisere de pasientene som trenger ekstra oppfølging fra helsevesenet.

Canditatus medicinae Agnete Malm Gulati
Revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital
Institutt for nevrovitenskap og bevegelsesmedisin, NTNU

Hovedveileder: Overlege PhD Mari Hoff , NTNU
Biveiledere: Professor Glenn Haugeberg, NTNU og Seniorforsker, overlege dr.med. Anne Grete Semb, Diakonhjemmet sykehus

Vi gjør oppmerksom på at kommentarer eller e-poster som inneholder personlige opplysninger eller helseopplysninger ikke vil bli publisert eller besvart.

Legg igjen en kommentar.

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: