Årets første disputas

Lege Grunde Wibetoe har disputert for den medisinske doktorgrad. Han har vært knyttet til Revmatologisk avdeling og forskningsgruppen på Forebyggende Hjerte-Revmaklinikk.  

Tema for Wibetoes doktorgradsarbeid har vært: Cardiovascular disease risk in inflammatory joint disease: Conventional disease risk factors across inflammatory joint diseases and performance of risk age models in rheumatoid arthritis

Oppgitt tema til prøveforelesningen var: Cardiovascular risk in SLE, similarities and differences to cardiovascular risk in RA.

Hjerte- og karrisikofaktorer ved inflammatoriske leddsykdommer

Grunde Wibetoe var stipendiat ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet i tiden 2015 – 2018, med forskningsmidler fra Helse Sør-Øst.  Han jobbet mye med det nasjonale NOKAR-prosjektet.

Nasjonalt løft for fOrebygging av hjerte- KArsykdom hos pasienter med  Revmatisk sykdom, som er knyttet til Forebyggende Hjerte- og Revmaklinikk. 

Avhandlingen hans retter søkelyset mot forekomst av tradisjonelle hjerte- og karrisikofaktorer ved ulike former for kronisk inflammatorisk leddsykdom, grad av oppnåelse av anbefalte mål for blodtrykks- og lipidsenkende behandling samt samsvar mellom og prediksjonsevnen til nye foreslåtte modeller for risikoberegning ved hjerte- og karsykdom. 

Anne Grete Semb har vært hovedveileder, mens Silvia Rollefstad og Tore K. Kvien, også fra Diakonhjemmet sykehus,  har vært biveiledere.

Se  Kunngjøringen  

For tiden arbeider Wibetoe som lege i spesialisering i indremedisin ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Dette er en del av utdanningen for å bli spesialist i revmatologi.

Grunde Wibetoe har disputert om hjerte- karrisikofaktorer ved kronisk inflammatorisk leddsykdom. Her er han omgitt av sin hovedveileder Anne Grete Semb (til venstre), og biveilederne Sylvia Rollefstad og Tore Kvien.

Aktivt forskningsmiljø

Revmatologisk avdeling har i flere år vært en del av det ledende forskningsmiljøet innen revmatologi i Europa. Avdelingen har siden 2008 hatt utmerkelsen EULAR Center of Excellence, som en anerkjennelse for sin forskning. Denne ble fornyet for en tredje periode sist høst.

Dette er den første disputasen ved Diakonhjemmet Sykehus i år, i fjor var det fire leger som disputerte, alle fra Revmatologisk avdeling. Sykehuset er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som de siste årene har høyest forskningsaktivitet. En stor andel av denne forskningen utgår fra Revmatologisk avdeling.


%d bloggere liker dette: