Ny doktorgrad: Kan effekten av rehabilitering forbedres?

Tidligere forskning har vist at rehabilitering for mennesker med revmatisk sykdom gir helsegevinst, men at effektene er små og kortvarige. I sin doktorgradsavhandling har fysioterapeut Gunnhild Berdal studert måter å forsterke og forlenge gunstige helseeffekter av rehabilitering.

Gunnhild Berdal disputerte 28. februar. Se også kunngjøringen fra Universitetet i Oslo. Se også nettsidene til NKRR og Diakonhjemmet Sykehus.

I ROS-prosjektet, Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler, ble det utviklet et program som bestod av fire elementer som ble gitt i tillegg til vanlige rehabiliteringsopphold: strukturert individuell målplanlegging, en selvhjelpsbok, fire støttende telefonsamtaler etter utreise og bruk av motiverende intervju i målplanlegging og oppfølging.

Berdal og medarbeidere har vurdert helseeffektene for 194 pasienter som fulgte ROS-programmet, sammenliknet med 195 pasienter som fikk vanlig rehabilitering.

Funnene fra Berdals doktorgrad “Patient-specific goals and supportive follow-up in rheumatology rehabilitation. Analysis of content, summary of evidence, and evaluation of health effects” viser at pasientene satte seg rehabiliteringsmål som handlet om mange forskjellige temaer, men oftest om å følge en sunn livsstil.

Resultatene viser videre at å jobbe strukturert med målplanlegging ved å sette pasientenes behov og ønsker i sentrum, økte pasientenes livskvalitet på kort sikt, men at ROS-programmet ikke forlenget helseeffekten av rehabiliteringsoppholdet. Begge gruppene hadde imidlertid bedre livskvalitet ett år etter oppholdet enn de hadde ved oppstart av rehabiliteringen.

En systematisk litteraturgjennomgang av tidligere forskning støtter at det å gi pasienter med revmatisk sykdom støttende oppfølging i forbindelse med rehabilitering kan øke pasientenes selvrapporterte fysiske funksjon, det vil si hvordan pasientene selv vurderer at de fungerer i daglige aktiviteter.

Konklusjonen er at ROS-programmet forsterket den kortsiktige effekten av rehabiliteringsopphold med hensyn til helserelatert livskvalitet for pasienter med revmatisk sykdom, men at programmet ikke forlenget effekten av slike opphold.

Gunnhild Berdal omgitt av biveileder og professor Hanne Dagfinrud (til venstre) og hovedveileder, professor Ingvild Kjeken, begge fra NKRR. Biveileder Kåre Birger Hagen var ikke til stede da bildet ble tatt.

%d bloggere liker dette: