Mer forskning på brukermedvirkning

Brukermedvirkning er avgjørende for å utvikle gode rehabiliteringsforløp og effektive metoder for kompetansespredning. Forsker og fysioterapeut Rikke Helene Moe har fått midler fra Stiftelsen DAM til prosjektet «The impact of involving patients in the development and delivery of health care services».

Brukermedvirkning er avgjørende for å utvikle gode rehabiliteringsforløp og effektive metoder for kompetansespredning.

Det overordnede målet til prosjektet er å fremskaffe kunnskap om organisering, gjennomføring og kvalitet i brukermedvirkning på system- og individnivå i rehabiliteringstjenestene. Prosjektet har en godt gjennomarbeidet plan fra rehabiliteringsfeltet gjennom prosjektet RehabNytte, som vil tette et tydelig kunnskapshull, og er et godt eksempel på samarbeid mellom brukere, NKRR og andre sentrale aktører fra spesialisert rehabilitering i Norge. Brukermedvirkning er et svært aktuelt tema, både nasjonalt og internasjonalt.

– Forslaget til dette prosjektet kom faktisk fra en brukerrepresentant og vi tente umiddelbart på idéen. Resultatene av studien kan få innvirkning på hvordan vi organiserer brukermedvirkning både på system- og individnivå i helsetjenesten, og vil synliggjøre områder med forbedringsbehov. Kunnskapen vil dermed kunne bidra til å styrke brukermedvirkning i alle deler av helsetjenesten sier Rikke Helene Moe, forsker og fysioterapeut ved NKRR.

VIRKE, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet Rehabilitering (NKARR), og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har samarbeidet om utviklingen av prosjektet. Mange deltagende rehabiliteringssentre fra alle helseregioner er allerede godt i gang med å samle inn data til prosjektet.

Prosjektet har oppstart 2020 og vil vare ut 2023.

Her kan du lese mer om RehabNytte og andre pågående prosjekter hos NKRR

%d bloggere liker dette: