Kunstig intelligens og avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

Forsker og fysioterapeut Anne Therese Tveter ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har fått innvilget et karrierestipend for unge, fremragende forskere fra Helse Sør-Øst. Nå skal det forskes mer på kunstig intelligens og avstandsoppfølging.

Fra venstre; Anne Therese Tveter og Tuva Moseng fra NKRR, ved Diakonhjemmet Sykehus

Stipendet innebærer en 50 % forskerstilling for Tveter i åtte år, og en 100 % postdoc stilling for Tuva Moseng i tre år, for å jobbe med prosjektet «Can machine learning and patient-reported outcomes be used to predict disease flares in people with rheumatic diseases – the NOR-Flare study»
I prosjektet skal kunstig intelligens brukes til å utvikle en algoritme som skal oppdage når en pasient med revmatoid artritt får et sykdomsoppbluss som krever endring i behandlingen. Denne algoritmen vil så bli brukt inn i medisinsk avstandsoppfølging, der pasientene kan sitte hjemme og svare på spørsmål om sykdomstilstanden sin uten å fysisk måtte oppsøke lege.
Prosjektet vil bestå av tre deler:

  1. Først skal det brukes kunstig intelligens, her maskinlæring, for å utvikle en algoritme for å oppdage forverring i sykdomstilstand som krever tiltak.
  2. Deretter skal det gjennomføres en pilotstudie der avstandsoppfølging skal testes.
  3. Til slutt skal prosjektgruppen gjennomføre en randomisert kontrollert studie, for å undersøke om avstandsoppfølging kombinert med bruk av algoritme for innkalling til konsultasjon, er like bra for pasientens sykdomstilstand som regelmessige konsultasjoner.

– Jeg er veldig glad for å ha fått midler til dette prosjektet, og for å ha en solid prosjektgruppe i ryggen. Disse midlene sikrer oss tid og muligheten til å jobbe med et prosjekt jeg syns er viktig og som kan bidra inn i utviklingen av et fremtidsrettet sykehus. Lykkes vi kan denne løsningen spare både pasienten og helsetjenesten for unødvendige konsultasjoner, sier Anne Therese Tveter.

Dette stipendet henger høyt og det var kun syv andre som fikk denne tildelingen fra Helse Sør-Øst i 2019. Prosjekttildelingen var på totalt ni millioner kroner.

Prosjektet har oppstart i oktober 2020 og vil vare frem til oktober 2028.

%d bloggere liker dette: