Måling av fysisk form hos pasienter med revmatisk sykdom

Fysisk inaktivitet er en stor helsetrussel. Konsekvensene for helsevesenet er enorme, og utfordringene blir stadig større ettersom forekomsten av sykdommer knyttet til inaktivitet øker. Forskning viser at trening er en meget potent medisin som i liten grad utnyttes i dagens helsevesen.

Fysisk form, også kjent som kondisjonsnivå, eller maksimalt oksygenopptak, er et mål på kroppens evne til å utføre fysisk aktivitet. Fysisk form er en kraftig helsevariabel og bedring av fysisk form kan gi helseeffekter som redusert risiko for hjerte-karsykdom og annen livsstilsrelatert sykdom. Studier viser til økt risiko for hjerte-karsykdom og lavere nivå av fysisk form hos pasienter med revmatisk sykdom. Det er dermed viktig med gode målemetoder og tiltak for å bedre fysisk form i denne pasientgruppen.

Gullstandarden for å måle fysisk form er ergospirometri (CPET) der vi måler oksygenopptak, utskillelse av karbondioksid, ventilasjon, blodtrykk og arbeids- EKG under gradvis økende belastning på en tredemølle. Ved Diakonhjemmet sykehus har en prosjektgruppe ledet av ansatte ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NBRR) og Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) søkt ulike fond for å sikre finansiering av CPET. Utstyret er nå kjøpt inn og kan brukes på tvers av kliniske avdelinger på sykehuset med følgende formål:

• Måle fysisk form som en viktig helsevariabel
• Utredning av årsaker til tungpusthet
• Evaluering og prognosevurdering av pasienter med hjerte- eller lungesykdom
• Pre-operativ vurdering før større kirurgiske inngrep
• Gir et bilde av fysisk arbeidskapasitet som kan knyttes til arbeidslivsdeltakelse og uførevurdering
• Utgangspunkt for å kunne veilede den enkelte pasient i individuelt tilpasset aktivitet som medisin
• Test og re-test for å måle effekt av ulike treningstiltak

I forskning på revmatisk sykdom kan vi bruke CPET med følgende formål:

• Beskrive fysisk form i en pasientgruppe og sammenligne med friske individer
• Angi forekomst av risikofaktorer for hjerte- og lungesykdom hos pasienter med revmatisk sykdom
• Undersøke effekten av ulike type treningsprotokoller på fysisk form
• Sammenligne og undersøke forhold mellom fysisk form og andre helserelaterte variabler

NBRR, som har bidratt med fondsmidler til del-finansiering av CPET, rapporterer om fornøyd ansatte som har fått et viktig verktøy i sin tverrfaglige kliniske vurdering. Pasientene ved NBRR har gitt tilbakemelding på at bruk av CPET har bidratt til en økt forståelse for betydningen av fysisk form for god helse.

%d bloggere liker dette: