Interessert i en faglig oppdatering for tverrfaglig helsepersonell?

I løpet av de siste tyve årene har vi vært vitne til store fremskritt i behandlingen av personer med revmatiske og muskel-skjelettsykdommer. Dette gjelder ikke bare for farmakologisk behandling, men også for ikke-farmakologisk behandling og rehabilitering.

Det har skjedd store fremskritt i behandlingen av personer med revmatiske og muskel-skjelettsykdommer.

PhD Rikke Helene Moe, fysioterapeut og forsker fra NKRR og professor Tanja Stamm, ergoterapeut og forsker fra universitetet i Wien, har gjesteredigert et temanummer av Best Practice & Research Clinical Rheumatology med fokus på nettopp dette. Les introduksjonen «How to manage rheumatic and musculoskeletal diseases» her.

Artikkelsamlingen inneholder oppsummeringer om digital-helse, rehabilitering, trening, forebygging og adherence, livsstilsråd, arbeidsdeltakelse, fatigue, bindevevssykdommer og artrose.

God lesing!

1. Nonpharmacological and nonsurgical approaches in OA. Bierma-Zeinstra S, van Middelkoop M, Runhaar J, Schiphof D. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Aug 6:101564. doi: 10.1016/j.berh.2020.101564. Online ahead of print. PMID: 32773214 Review.

2. The impact of lifestyle behaviours, physical activity and smoking on morbidity and mortality in patients with rheumatoid arthritis. Gwinnutt JM, Verstappen SM, Humphreys JH. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Jul 6:101562. doi: 10.1016/j.berh.2020.101562. Online ahead of print. PMID: 32646673 Review.

3. Prevention and adherence in Rheumatic and Musculoskeletal disease. Esbensen BA, Kennedy N, Brodin N. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 May 13:101525. doi: 10.1016/j.berh.2020.101525. Online ahead of print. PMID: 32417107 Review.

4. Exercise and inflammation. Metsios GS, Moe RH, Kitas GD. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Apr 2:101504. doi: 10.1016/j.berh.2020.101504. Online ahead of print. PMID: 32249021 Review.

5. High-quality RMD rehabilitation and telehealth: Evidence and clinical practice. de Thurah A, Bremander A, Primdahl J. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Apr 16:101513. doi: 10.1016/j.berh.2020.101513. Online ahead of print. PMID: 32307230 Review.

6. Fatigue in inflammatory arthritis. Dures E, Cramp F, Hackett K, Primdahl J. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 May 27:101526. doi: 10.1016/j.berh.2020.101526. Online ahead of print. PMID: 32473780 Review.

7. Managing work participation for people with rheumatic and musculoskeletal diseases. Wilkie R, Bjork M, Costa-Black KM, Parker M, Pransky G. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Apr 19:101517. doi: 10.1016/j.berh.2020.101517. Online ahead of print. PMID: 32321677 Review.

8. Exercise therapy in patients with idiopathic inflammatory myopathies and systemic lupus erythematosus – A systematic literature review. Alexanderson H, Boström C. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Aug 17:101547. doi: 10.1016/j.berh.2020.101547. Online ahead of print. PMID: 32819833 Review.

%d bloggere liker dette: