Lederartikkel i The New England Journal of Medicine

To av våre eminente forskere innen revmatologi, Guro Løvik Goll og Tore Kristian Kvien har skrevet en lederartikkel i det prestisjetunge og innflytelsesrike tidsskriftet The New England Journal of Medicine. Nå er artikkelen på trykk!

Guro Løvik Goll og Tore Kristian Kvien

Tidsskriftet sies å være det mest siterte vitenskapelige tidsskriftet i verden uansett fag, med en påvirkningsgrad (impact factor) på 74,7 i 2019, foran tidsskriftene The Lancet, Nature og Science.

Lederartikkelen, med tittelen «What Next After Failing Biologic Therapy in Rheumatoid Arthritis?», er en omtale og kommentar til en viktig forskningsartikkel i samme nummer av The New England Journal of Medicine. Forskningsartikkelen dreier seg om en direkte sammenlikning mellom to legemidler som kan redusere betennelse og sykdomsutvikling ved leddgikt.

Mer om forskningsartikkelen

Legemiddelet abatacept (salgsnavn Orencia) er et biologisk legemiddel som virker på aktivering av immunsystemet og som har vært tilgjengelig på det norske markedet i mer enn ti år. Det sammenliknende legemiddel i denne studien var upadaticitinib (salgsnavn Rinvoq) som er en JAK-hemmer (selektiv hemmer av JAK-1) og som nettopp er godkjent i Norge og andre land i Europa.

– Det mest betydningsfulle med denne studien var at den ble gjennomført hos et stort antall pasienter (612) som tidligere ikke hadde hatt tilstrekkelig effekt av tidligere biologiske sykdomsmodifiserende legemidler. Derfor stiller Goll og jeg følgende spørsmål i vår lederartikkel – «hva er neste alternativ når biologisk behandling ikke virker hos mennesker med leddgikt?», sier Tore K. Kvien, seniorforsker, revmatologisk avdeling, og professor emeritus, Universitet i Oslo.

Den sammenliknende studien ble finansiert av legemiddelfirmaet AbbVIe som produserer og markedsfører upadacitinib og viste at upadacitinib hadde bedre effekt enn abatacept, men også noen flere bivirkninger.

Første gang i Norge

– Det var veldig hyggelig å bli invitert til å gi en lederkommentar til denne viktige artikkelen.  Vi har tidligere skrevet lederartikler i Lancet og andre store tidsskrifter, men jeg tror det er første gang at norske revmatologer er invitert av New England Journal of Medicine til å skrive en lederartikkel, sier Tore K. Kvien.

Guro L. Goll, overlege og post doc, supplerer: – Anledningen til å skrive en lederartikkel har gitt oss muligheter til å sette oss grundig inn i studien før den blir publisert.

Konklusjonen

– Ingen studier er perfekte. Derfor diskuterer vi også mulige svakheter i studieopplegget, og balansen mellom effekt og bivirkninger. Vår konklusjon er at vi ikke kan fastslå at hverken upadacitinib eller abatacept er neste valg etter at pasienter har feilet andre biologiske legemidler, men at vi trenger mer data. Dette er likevel en viktig studie som vil bidra til å støtte kunnskapsbaserte beslutninger om videre behandling hos pasienter som har feilet behandling med biologiske legemidler, avslutter Goll og Kvien.

Guro L. Goll, M.D., Ph.D., and Tore K. Kvien, M.D., Ph.D.:
What Next after Biologic Therapy Fails in Rheumatoid Arthritis?


Publisert October 15, 2020
N Engl J Med 2020; 383:1588-1589
DOI: 10.1056/NEJMe2026142

%d bloggere liker dette: