Stiftelsen Dam gir 2,3 millioner til forskning på bedre hjertehelse

15. oktober fikk 30 nye forskningsprosjekter innvilget midler fra Stiftelsen Dam, deriblant prosjektet ExeHeart- Bedre hjertehelse for pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. Prosjektet er et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus, Norsk Revmatikerforbund og Oslo universitetssykehus.

Forskningsprosjektet ExeHeart skal undersøke effekten av høyintensiv kondisjonstrening hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom.

Pasienter med inflammatorisk leddsykdom har som følge av sin sykdom betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom, men til tross for dette er hjerte- og karsykdom både underdiagnostisert og underbehandlet i denne pasientgruppen. – I ExeHeart vil vi undersøke effekten av høyintensiv kondisjonstrening på fysisk form, hjertekar-helse og sykdomsaktivitet hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom, sier Kristine Røren Nordén, stipendiat i prosjektet og ansatt på Diakonhjemmet sykehus. Vi vil også ha et særlig fokus på hvordan gjennomførbarheten av en slik intervensjon er i klinisk praksis og selve treningen skal gjennomføres på to fysikalske institutt i primærhelsetjenesten. 

Måling av fysisk form er sterkt anbefalt i klinisk risikovurdering av hjerte- og karsykdom, men gjennomføres i liten grad i dagens praksis. I ExeHeart er det derfor et ønske om å undersøke om enkle prediksjonskalkulatorer kan måle endringer i fysisk form. 

-For pasientene kan denne type trening bedre den fysiske formen og potensielt forebygge hjerte-kar sykdom, samt fremme livskvalitet og mestring uten å medføre bivirkninger. 

En svært takknemlig gjeng

– Vi ble veldig positivt overrasket over at vi fikk tildeling. Jeg personlig er utrolig takknemlig og glad for at jeg får muligheten til å forske på noe som virkelig engasjerer og interesserer meg, fortsetter Kristine Røren Nordén. Også muligheten til å jobbe enda tettere med alle de kunnskapsrike og hyggelige folka på NKRR, gleder jeg meg til.

Stiftelsen Dam har tildelt midlene på bakgrunn av fagfellevurdering av søknaden. I den vurderingen ble det fremhevet at ExeHeart bygger på tett samarbeid med brukere, den innehar solid metodologi og forskningsgruppen har bred og relevant kompetanse.

Prosjektets medvirkere og varighet

Prosjektet har som ambisjon å starte opp i løpet av våren, og vil ha en varighet på ca. tre år. 

ExeHeart er i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund og er i tråd med NRF sin satsning på hjertehelse hos revmatikere. Ved Diakonhjemmet sykehus er professor Hanne Dagfinrud og seniorforsker Anne Therese Tveter prosjektleder og hovedveileder. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med overlege og forsker Anne Grete Semb som leder ‘Den forebyggende hjerte-revma klinikken’. Professor og fysiolog Jonny Hisdal ved OUS er også med i prosjektgruppen. 

%d bloggere liker dette: