Sterk deltagelse fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning på nasjonale og internasjonale konferanser

Forskningsmiljøene ved Diakonhjemmet sykehus jobber hele tiden for å utvikle ny kunnskap som forbedrer pasientbehandlingen. Flere forskningsprosjekter som utgår fra Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har nylig blitt fremhevet som klinisk relevante og nyttige under den amerikanske revmatologikongressen ACR og den nasjonale forskningskonferansen for muskelskjeletthelse, MUSS.

Illustrasjonsbilde foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus

ACR – American College of Rheumatology

Under ACR var det spesielt tre studier fra Diakonhjemmet sykehus som fikk oppmerksomhet:

-Presentasjonen av NOR-DRUM-B-studien, ved Silje W. Syversen, ble trukket frem som en av de viktigste studiene på kongressen. Gratulerer til Silje og resten av NOR-DRUM-forskerne! Hennes presentasjon er blant annet omtalt i RheumNow her.

-Unike data fra Nor-vaC studien, presentert av Ingrid Jyssum, ble løftet frem som en av de viktigste poster-presentasjonene på kongressens hjemmeside. Gratulerer Ingrid og Nor-vaC teamet! Du kan lese mer om hennes bidrag her.

-Under sesjonen «Year in Review», som oppsummerer den viktigste forskningen fra det siste året, var JAMA-artikkelen fra ARCTIC REWIND en av en håndfull kliniske artikler som ble nevnt. Prosjektleder for ARCTIC REWIND er Siri Lillegraven. Gratulerer Siri og ARCTIC REWIND-teamet! Du kan lese ACR sin omtale her.

MUSS – Norwegian musculoskeletal research network

Under MUSS-konferansen fikk Nina Østerås pris for beste frie foredrag for presentasjonen med tittel «En strukturell modell for artrosebehandling i kommunehelsetjenesten er et kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med vanlig behandling for personer med hofte- og kneartrose». Gratulerer Nina!

Forskning i tråd med sykehusets strategi Espen A. Haavardsholm, leder for Forskning og innovasjon, forklarer at alle disse prosjektene er i tråd med sykehusets strategi om å gjennomføre pasientnær forskning som bedrer klinisk praksis. -Oppmerksomheten understreker at resultatene fra slike forskningsprosjekter har stor relevans både nasjonalt og internasjonalt.

%d bloggere liker dette: