Behandlingsanbefalinger for urinsyregikt

EULARs behandlingsanbefalinger for urinsyregikt er nå oversatt til norsk.

DSC_1120

I 2006 kom de første anbefalingene for behandling av urinsyregikt fra EULAR. Siden har det kommet ny forskning og bedre medisiner for behandling av urinsyregikt, og EULAR oppdaterte derfor sine behandlingsanbefalinger i 2017. Nå er anbefalingene oversatt til norsk.

Till Uhlig, overlege og professor ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), har deltatt i ekspertgruppen som har utarbeidet anbefalingene.

NIC_1444– Urinsyregikt er en smertefull sykdom og det er viktig at de som har denne diagnosen får riktig behandling. Målet med behandlingsanbefalingene er at pasientene får riktig behandling, noe som skal også bidra til å forebygge framtidig sykdomsbyrde, sier Till Uhlig.

Anbefalingene finner du i dette vedlegget (EULARs behandlingsanbefalinger ved urinsyregikt_norsk). Her kan du lese mer om anbefalingene (metode, etc.).

Anbefalingene er også tilgjengelige i Klinisk verktøykasse på NKRRs nettsider.

%d bloggere liker dette: