Forskningsmidler til tre prosjekter

Nylig fikk tre forskningsprosjekter ved Revmatologisk avdeling og NKRR tildelt forskningsmidler fra Extrastiftelsen. Her kan du lese mer om forskningsprosjektene.

DSC_2328

Aktiv med web-basert støtte

Prosjektet «aktiv med web-basert støtte» er et doktorgradsprosjekt ved NKRR hvor Kenth-Louis Hansen Joseph er stipendiat. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid mellom Diakonhjemmet Sykehus og Norsk Revmatikerforbund (NRF). I følge retningslinjene skal pasienter med artrose trene som en del av behandlingen, og i dette prosjektet skal vi prøve ut en ny metode for å følge opp og støtte pasienter i treningen. Pasienter med artrose i kne- og/eller hofteledd gjennomgår en grundig utredning av fysisk form og fysisk funksjon ved Diakonhjemmet Sykehus’ testlab. De som vil delta i studien fordeles deretter tilfeldig til en gruppe som følger det web-baserte treningsprogrammet i regi av NRF, eller til en gruppe som behandles etter dagens praksis (kontrollgruppe).

DSC_0732
Stipendiat Kenth-Louis Hansen Joseph

I NRFs web-baserte oppfølgingsprogram får pasientene et 12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram med løpende individuell nivåtilpasning, samt at de får tilbud om personlig kontakt med «likepersoner» i NRFs nettverk.

Etter 12 uker skal man undersøke om det er forskjell mellom gruppene med hensyn til fysisk form, aktivitetsnivå, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, fysisk funksjon og livskvalitet.

Fluorescens Optisk Bildediagnostikk (FOI)

Øystein Maugesten er stipendiat på Nor-Hand prosjektet, som ledes av lege og forsker, Ida K. Haugen. Nor-Hand er en stor studie av artrose i hendene. Målet med studien er å få økt kunnskap om sykdomsmekanismer og årsaker til smerte ved håndartrose, og studere potensielle utfallsmål, inkludert ulike bildediagnostiske metoder, som kan brukes i kliniske studier. Tre doktorgradsstipendiater jobber på prosjektet, og en av dem er Øystein Maugesten. Han studerer bruken av Fluorescens Optisk Bildediagnostikk, som er en ny metode for å vurdere betennelse i håndens ledd. Tildelingen fra Extrastiftelsen går til hans doktorgradsprosjekt, som nå er inne i sitt andre år.

NIC_1234
Stipendiat Øystein Maugesten

Brobygging i rehabilitering

BRO-prosjektet er et prosjekt i regi av NKRR som har pågått siden 2015. Prosjektet fikk fortsatt tildeling for 2019.  Hovedmålet med BRO-prosjektet er å studere samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Forskerne skal også studere endringer i funksjon og livskvalitet det første året etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ledes av Ingvild Kjeken, og siden januar 2018 har fysioterapeut Helene Lindtvedt Hansen vært ansatt som doktorgradsstipendiat på BRO-prosjektet.

 

%d bloggere liker dette: