Røykeslutt blant revmatikere


Doktoranden Ida Roelsgaard står i midten. Til venstre for henne stå opponentene: Hellen Harris, Charlotta Pisinger og Kim Hørslev Petersen. Til høyre står veilederne: Thordis Thomsen, Mikkel Østergaard og Anne Grete Semb. Hovedveileder Bente Appel Esbensen var ikke til stede.

Det har blitt gjennomført en doktoravhandling, for å se nærmere på røykeslutt-intervensjoner og røykeslutt hos pasienter med leddgikt.
Overlege og seniorforsker, dr. med Anne Grete Semb fra Diakonhjemmet Sykehus, har vært en av veilederne.

Personer med leddgikt har en fordoblet risiko for hjerte- og karsykdommer sammenlignet med den generelle befolkningen, og røyking er identifisert som den viktigste miljømessige faktoren i utviklingen av leddgikt.

I samarbeid med forskere fra den Forebyggende Hjerte-Revmaklinikken, Eirik Ikdahl, Grunde Wibetoe og Silvia Rollefstad, har den danske sykepleier Ida Kristiane Roelsgaard påvist at røykeslutt hos pasienter med leddgikt er assosiert med lavere sykdomsaktivitet, like lav som hos de som aldri har røkt, og er en prediktor for redusert risiko for fremtidig hjerte-kar sykdom.

Videre i doktoravhandlingen kommer det frem at kunnskap om effekten av røykeslutt-intervensjon og røykeslutt hos denne pasientgruppen er begrenset. Røykere med leddgikt kan ha høyere sykdomsaktivitet og mindre effekt av medisinsk behandling sammenlignet med ikke-røykere med samme diagnose. Derfor har det i studien blitt undersøkt hvilke røykeslutt-intervensjoner som er mest effektive og hva effekten og opplevelse av røykeslutt er på personer med RA.
Dette er et felles doktorgradsarbeid mellom CopeCare, Rigshospitalet i København og Diakonhjemmet Sykehus.

%d bloggere liker dette: