Et trygt og kostnadseffektivt behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

Prosjektet «Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis» har mottatt 11,7 millioner fra Norges Forskningsråd, for å utvikle et trygt og kostnadseffektivt behandlingsforløp for pasienter med håndartrose.

Studien består av tre delstudier med følgende mål:

  1. En kvalitativ studie der det skal utforskes nåværende behandlingsforløp og hva som må til for å få en bedre oppgavefordeling mellom profesjoner og nivåer i helsetjenesten.
  2. En randomisert, kontrollert studie hvor det undersøkes om et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten gir like gode resultater med hensyn til behandlingsrespons og pasienttilfredshet, som det tradisjonelle forløpet ledet av revmatolog.
  3. En konsensusprosess hvor NKRR, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, sammen med erfarne klinikere, brukerrepresentanter og forskere, skal utvikle forslag til et nytt, trygt og kostnadseffektivt behandlingsforløp og strategier for implementering av dette.

– Jeg er kjempeglad for denne tildelingen. Dette er et prosjekt hvor mange allerede har lagt ned mye arbeid med å samle inn data, og disse midlene betyr at vi har trygghet for at vi kan gjennomføre prosjektet som planlagt, og nå gå videre med de neste delstudiene, sier Ingvild Kjeken, professor og ergoterapeut ved NKRR. Det har også betydd mye at vi fikk midler fra Norsk Revmatikerforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og forskningsfondene ved Martina Hansens Hospital og Diakonhjemmet Sykehus til å starte datainnsamlingen i den randomiserte kontrollerte studien. Det bidro nok til at søknaden fikk så god vurdering.

Hvis Ingvild og prosjektgruppen hennes lykkes med prosjektet vil det bidra til å sikre bedre tilgang til kunnskapsbasert behandling, for en stor pasientgruppe som per i dag har lite tilgang til anbefalt behandling. Samtidig vil det bidra til at tiden til revmatologer, fastleger og ergoterapeuter brukes til de pasientene som har mest nytte av deres kompetanse.

Datainnsamlingen i prosjektet startet allerede i 2017. Finansieringen fra Forskningsrådet startet 1. januar 2020 og varer ut desember 2024.

%d bloggere liker dette: