Pasienter med revmatiske- og muskelskjelettsykdommer følger ikke behandling som avtalt

Visste du at mellom 30-80% av alle pasienter med revmatiske- og muskelskjelettsykdommer ikke følger behandling som avtalt? Dette gjelder like mye medikamentell- som ikke-medikamentell behandling, og konsekvensene er at pasientene får dårligere helse, økt risiko for hjerte-karsykdom, nedsatt funksjon og redusert livskvalitet.

For å oppnå optimalt behandlingsresultat er det nødvendig å ha noen strategier, for å hjelpe pasienter å følge anbefalt behandling. Foto: Shutterstock

​For å oppnå optimalt behandlingsresultat er det derfor nødvendig å ha noen strategier for å hjelpe pasienter å følge anbefalt behandling. Men hvilke strategier er hensiktsmessige, hvordan skal helsepersonell gå frem og hvem har egentlig ansvaret? 

Vi anbefaler her en artikkel som ble publisert online i desember 2020. Den inneholder EULARs nyeste anbefalinger for å forebygge, kartlegge, måle og håndtere mangelfull tilslutning til avtalt behandling (som på engelsk kalles «non-adherence») for pasienter med revmatiske- og muskelskjelettsykdommer. 

I artikkelen presenteres fire overordnede prinsipper og ni punkter som kan hjelpe helsepersonell å støtte pasientene sine i å følge avtalt behandlingsplan.  

Link til artikkelen finner du her. 
Linken tar deg videre til nettsiden PubMed.

%d bloggere liker dette: