Skreddersydd behandling ga ikke bedre effekt

Skreddersydd behandling, med justering av medisindoser basert på konsentrasjon av legemiddelet i blodet, viser seg å ikke gi bedre effekt i behandlingen av pasienter med kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud som starter med den biologiske medisinen infliximab, viser en norsk studie som publiseres i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet JAMA i dag.

F.v.: Guro L. Goll, overlege og postdoc, Silje W. Syversen, overlege og postdoc, Kristin K. Jørgensen, overlege og postdoc fra A-hus og Espen A. Haavardsholm, professor og leder for Forskning og innovasjon. Fotograf: Nicolas Tourrenc

-Revmatologer, gastroenterologer og hudleger har lenge diskutert om man skal gi samme dose av infliximab og andre biologiske legemidler til alle, eller om man skal tilrettelegge dosen basert på blodnivået hos hver enkelt pasient. Dette spørsmålet ønsket vi å besvare med «The NORwegian DRUg Monitoring study», NOR-DRUM, sier overlege og forsker ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Silje W. Syversen, som er prosjektleder for studien.

Biologiske legemidler har de siste årene bedret livskvaliteten til pasienter med en rekke vanlige kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud, men mange pasienter opplever fortsatt at medikamentene ikke har ønsket effekt. Det er derfor viktig å undersøke om bruken av disse legemidlene kan forbedres.

Første del av den norske studien NOR-DRUM (del A) har fulgt 400 pasienter med kroniske betennelsessykdommer (revmatoid artritt, psoriasisartritt, spondyloartritt, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom eller psoriasis) som startet behandling med legemidlet infliximab. De ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fikk justert legemiddeldose i henhold til legemiddelkonsentrasjonen i blodet, såkalt TDM (Therapeutic drug monitoring), den andre gruppen fikk standard dosering. Etter 30 uker hadde like mange i hver gruppe oppnådd studiens endepunkt som var remisjon (få eller ingen tegn på sykdomsaktivitet).

-Studien, som er den første randomiserte kontrollerte studien på dette feltet, setter punktum for en lang debatt både nasjonalt og internasjonalt vedrørende bruk av TDM i oppstartsfasen av infliximab behandling, sier Syversen. Den viser at skreddersydd behandling ikke er nødvendig for å oppnå god effekt av infliximab i oppstartsfasen. Det gjenstår å se om skreddersydd behandling med TDM er nyttig under vedlikeholdsbehandling med infliximab, et medikament som ofte benyttes av pasientene over flere år. Forskerne venter i disse dager spent på resultatene i NOR-DRUM studien del B som undersøker dette.

Nasjonal tverrfaglig dugnad

-Et unikt tverrfaglig forskningssamarbeid mellom sentrale miljøer i de tre kliniske fagene gastroenterologi, dermatologi og revmatologi – samt et laboratoriemiljø ved Radiumhospitalet OUS med spisskompetanse – ligger bak etablering og gjennomføring av NOR-DRUM studien. Pasienter fra alle helseregioner er med i studien, og hele 21 sykehus rundt om i landet har deltatt. Et slikt nasjonalt samarbeid er helt nødvendig hvis et lite land som Norge skal gjennomføre store kliniske studier som dette, sier forskningssjef ved Diakonhjemmet sykehus, professor Espen A. Haavardsholm.

Nå ser forskerne bak studien frem til å få kunnskapen ut og forventer at resultatene fra studien vil få praktiske konsekvenser for oppfølging av pasienter som starter behandling med infliximab, både nasjonalt og internasjonalt.

Om NOR-DRUM studien

 • Ledet av overlege/forsker Silje W. Syversen og overlege/professor Espen A. Haavardsholm, Avdeling for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus
 • Samarbeidsprosjekt mellom revmatologi, gastroenterologi, dermatologi og laboratoriemedisin
 • Involverte 21 avdelinger fra alle helseregioner i Norge
 • 450 pasienter har deltatt i del A av NOR-DRUM studien
 • NOR-DRUM del A er en randomisert, klinisk multisenterstudie av pasienter med immunologiske sykdommer i ledd, tarm og hud som starter behandling med legemiddelet infliximab
 • Målet med studien var å undersøke om en individualisert behandlingsstrategi basert på regelmessige målinger av konsentrasjon av infliximab i blodet ga bedre effekt av behandlingen målt i andel pasienter med god respons (remisjon) etter 30 ukers behandling
 • Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) og Helse Sør-Øst

Om infliximab

 • En TNFα inhibitor, en del av en gruppe legemidler som kalles biologiske legemidler
 • Denne gruppen medikamenter demper aktiviteten i immunapparatet og brukes i behandlingen av en rekke kroniske betennelsessykdommer
 • Gis som intravenøs behandling hver 2.-10. uke

  Om JAMA
 • JAMA, Journal of the American Medical Association, ble etablert i 1883 og er et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter. JAMA er et av de fire store generelle medisinske tidsskrifter sammen med New England Journal of Medicine (NEJM), the Lancet og BMJ
 • Impact factor er 45.5 og JAMA er rangert som verdens 3. høyest rangerte generelle medisinske tidsskrift• Mindre enn 2 % av submitterte originalarbeider godkjennes for publikasjon
 • Det hører med til sjeldenhetene at norsk forskning publiseres i JAMA

Her finner du artikkelen publisert i JAMA.

%d bloggere liker dette: