Ny studie om håndartrose

Nå har startskuddet gått for MERINO-studien, som har mål om å styrke behandlingstilbudet for pasienter med håndartrose. Frem til nå har forskning fokusert mest på artrose i vektbærende ledd og hofter. Derfor er kunnskapen om håndartrose i dag mer begrenset og det er ingen spesifikk kur, eller sykdomsmodifiserende behandling mot håndartrose.

To hender som holder hverandre, en med støtte (Illustrasjonsfoto)
Ny studie om håndartrose har startet.

Målet med studien

MERINO-studien (Methotrexate in Erosive Inflammatory Osteoarthritis) er en randomisert placebo-kontrollert studie hvor 170 pasienter med erosiv inflammatorisk håndartrose følges over tolv måneder med seks planlagte besøk i tillegg til en screening-undersøkelse. Erosiv håndartrose er en mer hissig undergruppe av artrose, som er assosiert med dårligere prognose og et raskere sykdomsforløp. Målet med studien er å styrke behandlingstilbudet for pasienter med håndartrose, som i dag er en pasientgruppe med få behandlingsalternativer, ved å kartlegge effekten og eventuelle bivirkninger av metotreksat hos pasienter med erosiv inflammatorisk håndartrose. – Det ligger mye planlegging bak denne studien, så nå er vi stolte over å komme i gang, sier Alexander Mathiessen.

Hvem kan delta?

Deltakerne vil bli rekruttert fra revmatologiske poliklinikker ved Diakonhjemmet Sykehus, Martina Hansens Hospital, Drammen Sykehus og Sykehuset i Østfold. Pasientene vil undersøkes og følges på revmatologisk poliklinikk på Diakonhjemmet Sykehus. De to første pasientene ble rekruttert og inkludert i midten av august av Alexander Mathiessen og Anne Katrine Kongtorp. – En spennende studie å være med på, og viktig for oss med håndartrose når det ikke finnes så mange behandlingsmuligheter, er tilbakemeldingen fra første studie-deltaker.

Mer om artrose

Artrose er den vanligste muskel- og skjelettsykdommen i den vestlige verden. Sykdommen kan oppstå i alle ledd, men er mest vanlig i hender, rygg, knær og hofter. Forekomsten av artrose øker med stigende alder og anslagsvis 26 % av alle kvinner og 13 % av alle menn over 70 år har klinisk håndartrose (Zhang et al. 2002). Så å si alle personer over 80 år har røntgenforandringer forenelig med artrose i ett eller flere ledd i hånden (Haughen Ann Rheum Dis 2011). Personer med håndartrose kan få betydelige smerter, stivhet og funksjonstap som i stor grad påvirker livskvaliteten.


%d bloggere liker dette: