Brigitte Michelsen har disputert

Revmatolog Brigitte Michelsen har forsvart sin avhandling for graden Ph.D. Hun er revmatolog og overlege ved Sørlandet sykehus Kristiansand, men har fra 2016 vært stipendiat både der og ved Diakonhjemmet Sykehus.

Disputas Brigitte Michelsen

Revmatolog Brigitte Michelsen har forsvart sin avhandling for graden Ph.D. Hun har forsket på utfordrende aspekter ved oppfølging og behandling av pasienter med psoriasis artritt og revmatoid artritt, med bakgrunn i en tverrsnitts observasjonsstudie fra Sørlandet sykehus Kristiansand og NOR-DMARD, som er en prospektiv, multisenter, observasjonsstudie ledet av Diakonhjemmet Sykehus.

Brigitte Michelsen fikk sin spesialistgodkjenning i revmatologi i 2016 og er ansatt som overlege ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Hun har fra 2016 vært stipendiat ved Sørlandet sykehus og ved Diakonhjemmet sykehus, ved siden av noe klinikkarbeid. Etter disputasen kommer hun til å fortsette med forskning som post.doc.

Behandlingsrespons ved leddgikt

Tema for avhandlingen er «Challenging issues in the follow-up and management of patients with psoriatic and rheumatoid arthritis».

I sin avhandling finner Michelsen blant annet at depresjon, angst og uenighet om sykdomsaktivitet mellom lege og pasient reduserer sjansen for behandlingsrespons hos pasienter med leddgikt, mens ultralyd gir viktig tilleggsinformasjon. De tre artiklene som inngår i avhandlingen er alle publisert i Annals of the Rheumatic Diseases, tidsskriftet for revmatologisk original forskning som har høyest impact faktor.

Oppgitt tema til prøveforelesningen var » Relationships of ultrasound results to composite disease activity measures in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis .”

Professor Glenn Haugeberg ved Sørlandet sykehus/NTNU og professor Tore K Kvien ved Diakonhjemmet Sykehus/UIO har vært veiledere for Michelsen.

Revmatologisk avdeling har i flere år også vært en del av det ledende forskningsmiljøet innen revmatologi i Europa. Avdelingen har siden 2008 hatt utmerkelsen EULAR Center of Excellence, som en anerkjennelse for sin forskning.

Se  Kunngjøringen 

På bildet:  Fra høyre: Bruce Kirkham (1.opponent), Bente Glintborg (2.opponent), Brigitte Michelsen, Marit Saunes (settedekan/NTNU), Jan Kristian Damås (3.opponent), Glenn Haugeberg (hovedveileder).

%d bloggere liker dette: