EULAR anbefalinger for livsstil og arbeidsdeltagelse for å forebygge utviklingen til revmatisk- og muskelskjelettsykdommer.

EULAR sin anbefaling inneholder fem overordnede prinsipper og 18 konkrete livsstilsråd for å forebygge utviklingen av revmatiske- og muskelskjelettsykdommer (RMDs).

Blant annet fant de at å arbeide kan virke gunstig på helsen og bør diskuteres i konsultasjoner med helsepersonell.

gruppe personer som jogger/trener

Videre fant de at et sunt kostohold er viktig for personer med RMD, og at pasienter og helsepersonell bør samarbeide for å sikre at pasienten oppnår og opprettholder en sunn kroppsvekt. Det er ingen konkrete dietter som anbefales til tross for mye forskning på dette området.

Alle personer med RMD oppfordres til å være fysisk aktive tilsvarende rådene for fysisk aktivitet i den generelle befolkningen, med 30-60 minutters moderat fysisk aktivitet daglig. De anbefaler også at den fysiske aktiviteten minimum skal utføres med moderat intensitet. Trening er både er trygt og kan ha gode virkninger på smerte og funksjonsnedsettelse, spesielt hos personer med Artrose og aksial SpondyloArtritt. Viktigheten av å redusere stillesitting understrekes også i anbefalingen.

De som røyker bør hjelpes til å slutte, for å redusere den negative påvirkningen det kan ha på disse sykdommene, spesielt viktig er det å opplyse personer med revmatoid artritt om at tobakk kan motvirke effekten av medisiner. Det ser ikke ut til at små mengder alkohol er spesielt skadelig for personer med RMDs, men inntak av moderate mengder alkohol kan påvirke sykdomsaktiviteten negativt, spesielt hos personer med Revmatoid Artritt og Urinsyregikt.

Anbefalingen er utarbeidet av 19 eksperter fra forskjellige europeiske land som inkluderer pasienter, helsepersonell som jobber med revmatologi og geriatri og epidemiologer.

Du kan lese mer her (engelsk): 2021 EULAR recommendations regarding lifestyle behaviours and work participation to prevent progression of rheumatic and musculoskeletal diseases | Annals of the Rheumatic Diseases (bmj.com)

%d bloggere liker dette: