Nor-Hand – En spennende oppfølgingsstudie av personer med håndartrose

Nor-Hand er en studie av pasienter med håndartrose, som er ledet av seniorforsker Ida K. Bos-Haugen ved Klinikk for Revmatologi og Forskning. I løpet av 2016-17 undersøkte forskerne 300 pasienter med håndartrose, og pasientene ble invitert tilbake til en oppfølgingsundersøkelse i 2019-21.

Looking for the english summary? You can find it on this page (external link)

Pasientene gjennomgikk en bred kartlegging med spørreskjemaer, klinisk undersøkelse og bildediagnostikk. Et av hovedmålene med denne studien er å bedre forstå årsaker til smerte hos pasienter som har håndartrose. Vi vet i dag at graden av artrose ikke kan fullt ut forklare smerten ved artrose, og forskerne ønsket å forstå hvilke andre faktorer som kan bidra til pasientenes smerteopplevelse. I tillegg ønsket de å se på ulike sykdomsmarkører ved håndartrose, blant annet gjennom forskjellige typer bildeteknikker, som kan brukes til å vurdere grad av leddødeleggelse og betennelse ved håndartrose. Les gjerne mer om denne innovative studien her.

Siden 2017 har forskningsgruppen på håndartrose publisert imponerende 13 artikler basert på resultater fra datainnsamlingen i 2016-17. Hvis du er interessert i å lese artiklene kan de leses her på databasen PubMed og i tidsskriftet O&C Open. To doktorgradsarbeid har allerede utgått fra Nor-Hand, og ytterligere to doktorgradsarbeid forventes fullført i løpet av 2023.

Hva har vi funnet ut om smerte?

Pernille Steen Pettersen

Pernille Steen Pettersen forsvarte sitt doktorgradsarbeid i desember 2020. Hennes arbeid omhandlet smerte-sensitisering hos pasienter med håndartrose. Enkelt forklart kan man si at noen personer er mer følsomme for smertefulle og ikke-smertefulle stimuli på grunn av endringer i det perifere eller sentrale nervesystemet. Pernille fant at pasienter med økt grad av smerte-sensitisering ved kliniske tester opplevde mer intens håndsmerte sammenliknet med pasienter med mindre eller ingen grad av sensitisering. Disse resultatene forteller oss at graden av sensitisering betyr noe for våre pasienter, og kanskje kan det delvis forklare diskrepansen mellom grad av artrose og smerte. Se Pernilles doktorgradsarbeid her. Pernille har tidligere skrevet om sitt doktorgradsarbeid her på Revmabloggen.

Marte Gløersen

Det ble mye oppmerksomhet rundt artikkelen til PhD kandidat Marthe Gløersen som viste at kroppsmasseindeks også var assosiert med smerter i hender, ikke bare i knær og hofter. Dette forteller oss at overvekt og fedme har en rekke ugunstige effekter ved artrose, ikke bare i form av økt belastning på knær og hofter, men også systemiske effekter. Om vektnedgang kan bidra til mindre smerter ved håndartrose er det foreløpig ingen som har studert. Se Marthes artikler her. Marthes doktorgradsarbeid er finansiert av Eckbos legat.

Elisabeth Mulrooney

PhD-kandidat Elisabeth Mulrooney publiserte nettopp sin første artikkel i doktorgraden som viste sterk sammenheng mellom emosjoner og kognitive faktorer og graden av smerte. Hva som er høna og egget er umulig å si i denne studien, og forskerne ser fram til oppfølgingsdata som vil gi oss enda bedre forståelse av disse sammenhengene. Elisabeths artikkel kan leses her.

Bildemodaliteter ved håndartrose

Øystein Maugesten

Øystein Maugesten var den første PhD-kandidaten som jobbet med data fra Nor-Hand studien. Øystein disputerte i september 2020, og han jobbet med en ny bildeteknikk basert på fluorescens optisk bildediagnostikk for å vurdere mikrosirkulasjonen som et mål på leddbetennelse. Hans første artikkel var viktig for å finne ut hvordan de skulle vurdere bildene ved hjelp av ulike scoringsmetoder. De fant en sammenheng mellom grad av fluorescens-oppladning i leddområder og smerte, men lite samsvar mellom grad av fluorescens-oppladning og leddbetennelse målt ved hjelp av etablerte metoder som MR og ultralyd. Det er derfor usikkert hvilken nytte denne nye metoden har. Les mer om Øysteins artikler og doktorgradsarbeid. Medisinstudenten Caroline Mehl Fjellstad ble interessert i håndartrose-forskning da hun deltok i datainnsamlingen i Nor-Hand studien. Hun skrev en interessant artikkel som del av sin prosjektoppgave på medisinstudiet og fant at leddbetennelse vurdert ved hjelp av ultralyd var assosiert med smerte, både i fingerledd og i tommelbasis. Artikkelen kan leses her. Forskernes resultater indikerer at å dempe betennelse kan være gunstig både ved artrose i fingerledd og i tommelbasis. Dette skal de studere nærmere i MERINO-studien og PICASSO-studien!

Behandling av håndartrose

Det fins per i dag ingen behandling ved håndartrose som kan stoppe sykdomsutviklingen. Av medikamentelle alternativer er det først og fremst smertestillende og betennelsesdempende medisiner som pasienter anbefales å bruke ved behov.

Medisinstudent Marianne Ulrichsen skrev sin prosjektoppgave om bruken av alternativ medisin hos pasienter med håndartrose. Hun viste at nesten 1 av 4 pasienter hadde oppsøkt en alternativ behandler på grunn av sin artrose det siste året. Disse personene hadde mer plager enn de som ikke hadde oppsøkt en alternativ behandler til tross for at de brukte mer medisiner og andre ikke-medikamentelle tiltak. Forskerne sine funn viser at mange pasienter med artrose ikke opplever god nok effekt av de tiltakene som anbefales i dag, og søker hjelp hos alternative behandlere. Les mer om resultatene i artikkelen eller i denne oppsummeringen laget av vår samarbeidspartner Agnete Egilsdatter Kristoffersen.

Veien videre

I dag består Nor-Hand sin forskningsgruppe av en seniorforsker, to postdoc, to PhD kandidater og en prosjektkoordinator. I tillegg har de internasjonale samarbeidspartnere og en rekke medisinstudenter har vært involvert i datainnsamling og analysering av data.

Som beskrevet i protokoll-artikkelen om oppfølgingsundersøkelsen i 2019-21 (se her), er det mange spennende forskningsspørsmål som gjenstår, og forskerne gleder seg til å sette i gang med nye analyser.

%d bloggere liker dette: