Studie bekrefter at bytte til biotilsvarende legemiddel er trygt

Studie bekrefter at det er trygt å bytte fra biologisk originalmedisin til biotilsvarende medisin. Studien er en forlengelsesstudie av den mye omtalte NOR-SWITCH studien.

I 2017 vekket NOR-SWITCH studien internasjonal oppmerksomhet da den viste at å bytte fra den biologiske medisinen Remicade® til den rimeligere biotilsvarende medisinen Remsima®, var effektivt og trygt. NOR-SWITCH studien gikk over 52 uker, mens NOR-SWITCH forlengelsesstudien varte i ytterligere et halvt år, totalt 78 uker.

Nå er Nor-SWITCH forlengelsesstudien publisert i Journal of Internal Medicine.

Guro Løvik Goll er revmatolog og overlege ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus. Hun har ledet arbeidet med forlengelsesstudien.

– Studien er verdifull fordi den gir ytterligere data på en viktig problemstilling som leger ofte møter  i klinikken, nemlig om pasientene vil ha like god effekt av behandlingen dersom man bytter fra infliksimaboriginalmedisin til biotilsvarende. Med dette er hovedkonklusjonen fra NOR-SWITCH forsterket:  slikt bytte er trygt, sier Guro Løvik Goll.  I tillegg vet vi nå også at denne gode effekten vedvarer over tid.

Økt bruk av rimeligere biotilsvarende medisiner har gjort at det norske helsevesenet har spart store summer de siste årene. Konkurransesituasjonen har gjort at prisene på mange originallegemidler også har falt betydelig.

Kort om NOR-SWITCH studien

Resultatene fra den opprinnelige NOR-SWITCH studien vekket internasjonal oppmerksomhet, og her til lands skrev NRK om studien under tittelen ”banebrytende norsk studie åpner for viktige kopimedisiner”. På REVMAbloggen har vi tidligere skrevet om resultatene fra NOR-SWITCH studien.

I NOR-SWITCH studien, som ble publisert i the Lancet i 2017, deltok 482 pasienter som alle gikk på den biologiske medisinen Remicade® og hadde en av følgende sykdommer: leddgikt, spondyloartritt (Bektherev), psoriasisgikt, psoriasis, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. Halvparten ble byttet over til den biotilsvarende medisinen Remsima®, mens den andre halvparten fortsatte på Remicade®. Deltakerne ble tett fulgt opp i et år, og underveis målte man blant annet sykdomsaktivitet, mulige bivirkninger, legemiddelkonsentrasjoner i blodet og om pasientene dannet antistoffer mot medisinen de fikk.

Studien var et stort samarbeidsprosjekt mellom sykehusavdelinger i hele Norge. Uansett hva forskerne målte fant de ingen signifikante forskjeller i sykdomsaktivitet eller bivirkninger når pasientene byttet fra Remicade® til biotilsvarende Remsima®, et slikt bytte er med andre ord helt trygt.

Også trygt for Crohn-pasienter

Da NOR-SWITCH studien ble publisert i 2017 var det knyttet noe usikkerhet til om pasienter med tarmsykdommen Crohns sykdom kunne vise en mulig tendens til dårligere respons på biotilsvarende.

– Det er gledelig at forlengelsesstudien avkrefter denne lille usikkerheten, og at bytte fra biologisk til biotilsvarende er like trygt for pasienter med Crohns sykdom, sier Guro Løvik Goll.

Nyttig å vite om bytte fra biologiske til biotilsvarende legemidler

Mange pasienter lurer på om biotilsvarende legemidler er like gode som biologiske. I denne artikkelen forklarer vi litt nærmere hva biotilsvarende legemidler er, og hvorfor det er trygt å bytte fra originalpreparater til biotilsvarende legemidler.

%d bloggere liker dette: