Nyvalgt styremedlem

Lege og håndartrose-forsker ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, Ida K. Haugen, er nyvalgt styremedlem i den internasjonale artroseorganisasjonen OARSI.

OARSI, Osteoarthritis Research Society International, er den ledende artroseorganisasjonen i verden. På årets OARSI-konferanse ble Ida K. Haugen valgt som styremedlem for de neste fire årene.

– Som styremedlem i OARSI skal jeg bidra til at organisasjonen når sine mål om bedre forebygging og behandling av artrose ved å fremme forskning og kunnskap om artrose, sier Ida K. Haugen.

Selv om det per dags dato ikke foreligger noen kur for artrose, ble det presentert flere lovende studier på potensielle artrosemedisiner på årets konferanse.

– Dette lover godt for fremtiden, fortsetter Haugen.

Lang erfaring med håndartrose

Haugen har gjennom hele sin forskerkarriere fokusert på håndartrose. Hun tok både sin doktorgrad og post.doc på temaet, og leder i dag et stort forskningsprosjekt på håndartrose ved Diakonhjemmet Sykehus, NOR-Hand studien. I tillegg tar hun spesialistutdanning for å bli revmatolog.

Haugen ser fram til å ta fatt på vervet som styremedlem i OARSI.

– Som styremedlem jeg mulighet til å påvirke hvilke prosjekter OARSI skal prioritere for å nå sine mål, og hvordan vi som forskere i en internasjonal organisasjon på best mulig måte kan spre vår kunnskap, ikke bare til forskere, men også pasienter og annet helsepersonell. I tillegg blir man som styremedlem godt kjent med både etablerte og yngre artroseforskere fra hele verden.

OARSI skal være en plattform for unge forskere

Som et av de yngste medlemmene i styret av OARSI er Haugen opptatt at OARSI skal være en attraktiv plattform for yngre forskere. Hun har tidligere vært medlem av og ledet OARSI komitéen for unge forskere, som har etablert mange attraktive tilbud som fremmer nettverksbygging og styrker unge forskere sin posisjon innad i organisasjonen.

– I tillegg til å være del av styret i OARSI er jeg også medlem av finanskomitéen i organisasjonen, og er derfor opptatt av at organisasjonen har en velfungerende økonomi og forvalter sine midler på best mulig måte, sier Ida K. Haugen.  

%d bloggere liker dette: